Vhled do přístupu Fyzioterapie funkce (FF) a jeho aplikace ve fyzioterapii těhotných žen (J. Vanclová)

Přednáška

Na programu: 17.6.2022, 10:00, Aula

Fyzioterapie je komplexním a celistvým oborem. Přesto stále častěji přestává odolávat tlaku na vznik úzce zaměřených specializací. Pokud náš profesní pohled zaměříme úzce, stáváme se ještě specializovanějšími specialisty na ještě menší část těla. Avšak tím se vzdáváme možnosti vidět celek i souvislosti obtíží. Jinými slovy uniká nám pohled na celého člověka, na celý jeho příběh. Přístup FF je způsob přemýšlení, který je založen na pochopení vztahů, vazeb a souvislostí, které můžeme číst z těla pacienta. Vše, co v životě děláme, jakým procesem procházíme a jak se sebou zacházíme nás tvaruje. Jedním z vnitřních procesů je i těhotenství. Ráda bych v přednášce nastínila možnosti přístupu FF a jeho aplikaci ve fyzioterapii těhotných žen. Už během těhotenství jsou nenarozenému dítěti dávány tělem matky prostor a hranice. Toto období je přitom časem, kdy jsou fyzické hranice i prostor pro dítě a matku tak společné, jak jen mohou být. Nenarozené dítě v tomto ovlivňuje matku a matka dítě. Krásné je, když se shodnou. V přednášce bude představeno, jak z pohledu fyzioterapeuta pracujícího v souladu s FF můžeme shodě pomoci.

Autor: Bc. Jitka Vanclová

Bc. Jitka Vanclová
Bc. Jitka Vanclová

Jitka Vanclová je fyzioterapeutkou, svobodnou učitelkou přístupu Fyzioterapie funkce® a asistentkou na Klinických konzultací Fyzioterapie funkce. Vystudovala FTVS UK obor fyzioterapie. Ve své praxi pracuje funkčním přístupem, ctí celistvost, přemýšlí v souvislostech, rozvíjí optimální nastavení člověka ve svém vnitřním těle i vnějším prostředí. Věří ve smysluplnost mezioborové spolupráce. S Fyzioterapií funkce® se seznámila v roce 2005. Od té doby je tento přístup nedílnou součástí její práce s pacienty. Pět let asistovala Claře Lewitové během klinických konzultací a odborných kurzů. Dnes je samostatnou svobodnou učitelkou FF. Vyučuje kurzy ze série Fyzioterapie funkce, včetně aplikace tohoto přístupu ve fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.