Hypnóza jako hlavní i podpůrná metoda v psychoterapeutické kazuistice (Š. Bezvodová)

Přednáška

Na programu: 18.6.2022, 11:30, AULA

Tématem přednášky je hypnóza jako hlavní i podpůrná metoda v psychoterapeutickém procesu. Kazuistika má za cíl prezentovat přínos hypnózy a demonstrovat její široké uplatnění v rámci psychosomatické terapie. Přednáška prezentuje léčbu 49 letého svobodného, bezdětného muže s neurotickými osobnostními rysy. U pacienta se rozvinula úzkostně depresivní symptomatika v návaznosti na ztrátu blízkých osob a sociální izolaci. Zdrojem dalších potíží byla sexualita. Po období normální sexuální odezvy se vyvinulo sekundární koitální chybění ejakulace. První polovina dvouleté psychoterapie byla zaměřena na sociální vztahy, sebeobraz a další životní směr. Zde byla uplatňována hypnóza jako podpůrná metoda. Při zacílení psychoterapie na dysfunkční orgasmus se hypnóza uplatnila jako hlavní. Celý psychoterapeutický proces vyznámně podporovala také autohypnóza, která je důležitou dovedností prevence vyhasínání hypnosugescí. Její význam také spočívá v tom, že přenáší odpovědnost i na pacienta a zůstává jako léčebný nástroj po skončení terapie. Vzájemné podmiňování hypnózy a autohypnózy je ukázáno při závěrečném rozvolňování terapeutických sezení. Kazuistika demonstruje, jak hypnóza propojuje bio-psycho-sociání stránky člověka, ale také vědomí s nevědomím.

Autor: Mgr. et Mgr. Šárka Bezvodová

Mgr. et Mgr. Šárka Bezvodová

Mgr. et Mgr. Šárka Bezvodová je klinická psycholožka, psychoterapeutka, hypnoterapeutka a lektorka. Vzdělání získala na Filozofické fakultě UK Praha. Atestovala z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Je dlouholetou akreditovanou lektorkou sebezkušenostního výcviku pro zdravotnictví. Pracovala na státních i soukromých klinikách, posledních 15 let provozuje ordinaci klinické psychologie. Je autorkou řady workshopů a odborných kurzů z oblasti hypnózy, autohypnózy, práce se sny, zvládání stresu, skupinové psychoterapie. Aktivně pracuje ve výboru Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.