Pořadatel konference

Ve spolupráci s:
Katedra filozofie FL TUL a BOS org.

Prezidentský pár konference:

MUDr. Vladislav Chvála
PhDr. Ludmila Trapková

Programový výbor:

Předseda:
doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Členové: 
MUDr. Barbora Branna
PhDr. Adéla Holmanová

Organizační výbor:

MUDr. Michaela Ročňová (předsedkyně)
Mgr. Danuše Jandourková
Mgr. Aneta Paurová

Externí poradci:

MUDr. Vladislav Chvála
Radka Menclová