Organizační zajištění a sekretariát konference

BOS. org s.r.o. 
Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem                                                  
www.bos-congress.cz

Informace, aktivní účast

Petra Vaverková
Tel.: +420 475 214 224
E-mail: vaverkova@bos-congress.cz

Jiřina Rauscherová
Te.: +420 475 534 332
E-mail: rauscherova@bos-congress.cz

Registrační oddělení

Tel.: +420 475 531 098
E-mail: info@bos-congress.cz