Své dotazy můžete směřovat na níže uvedené kontakty.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

K řešení technických otázek spojených s přihlášením na konferenci, zrušením přihlášky, platbou, atd. kontaktuje pí. Menclovou

  • Technický sekretariát konference, pí. Menclová
  • Tel.:           +420 485 151 398
  • E-mail: menclova@sktlib.cz

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

Své dotazy k obsahovým otázka, stejně jako i svou přihlášku k aktivní účasti na konferenci směřujte vědeckému sekretariátu konference: