Sekretariát konference připravil širokou nabídku partnerských možností. Klademe velký důraz na vyhovění individuálním požadavkům prezentujících firem. Pokud máte zájem zapojit se do konference jako vystavovatel či formou partnerství, neváhejte nás prosím kontaktovat. 

Psychosomatika je oborem, o který je v posledních letech stále větší zájem.  Skutečně oficiální součástí systému zdravotní péče se stala v loňském roce po schválení kódu lékařského výkonu „psychosomatická intervence“. Tím začala nová etapa vývoje tohoto oboru, kdy se na úhradě psychosomatické péče budou podílet i zdravotní pojišťovny. Pacienti s psychosomatickými potížemi tak budou mít dostupnější psychosomatickou péči, aby to ale bylo v odpovídajícím rozsahu, pro to je třeba dále pracovat na rozvoji tohoto oboru, vzdělávání a spolupráci odborníků podílejících se na léčbě. Pokud chcete přispět k tomuto procesu a podpořit ho, partnerství v rámci Psychosomatické konference je tou správnou příležitostí!

Cílová skupina (zastoupení oborů u účastníků konference)

  • Psychiatrie, psychoterapie, klinická psychologie
  • Praktické lékařství, praktická pediatrie
  • Neurologie, algeziologie, sexuologie, gynekologie, urologie, dermatologie, gastroenterologie, interní lékařství a další medicínské specializace
  • Fyzioterapie, lázeňství
  • Adiktologie
  • Sociální práce

Pro zaslání kompletní nabídky pro partnery a vystavovatele a zodpovězení Vašich dotazů týkajících se partnerství a výstavy, se prosím obraťte na sekretariát kongresu:

Petra Vaverková
Tel.: +420 475 214 224
E-mail: vaverkova@bos-congress.cz

Jiřina Rauscherová
Te.: +420 475 534 332
E-mail: rauscherova@bos-congress.cz

BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

Předběžný vystavovatelský program  

Instalace výstavních expozic
čtvrtek20. 6. 202408.00 – 09.00
Výstava
čtvrtek20. 6. 202409.00 – 17.00
pátek21. 6. 202408.00 – 15.30
sobota22. 6. 202408.30 – 12.30
Demontáž výstavních expozic
sobota22. 6. 202412.30 – 13.30