Bio-psycho-sociální přístup u pacientů s hypertenzí (G. Rybářová, J. Řehák)

Přednáška Na programu: 17.6.2022, 11:00, AULA Vyšší hodnota krevního tlaku (TK) je častým objektivním příznakem. Klasická medicína definuje hypertenzi jako překročení fyziologických mezí krevního tlaku, přičemž přítomnost subjektivních potíží není nutnou podmínkou ke stanovení diagnózy dle MKN. Arteriální hypertenze je řazena do Read More

Sudety – „nemocná“ krajina: jak souvisí vysoká míra ateizace, sociálně patologických jevů se sociodemografickými změnami českého pohraničí (D. Václavík)

Přednáška Na programu: 16.6.2022, 11:00, AULA Česká společnost je tradičně považována za jednu z nejvíce ateizovaných společností v současném světě. Ve svém příspěvku bych se rád zaměřil na jistou „dekonstrukci“ tohoto názoru a ukázal, že fenomén tzv. českého ateismu je poněkud komplikovanější Read More