Program konference bude k dispozici od 15. 4. 2024.

V tuto chvíli se můžete seznámit s přednášejícími, kteří svou účast na konferenci již přislíbili.

Přednášku přislíbili:

 • MUDr. Vladislav Chvála (vedoucí lékař Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci)
 • prim. MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. (vedoucí lékař Psychosomatické kliniky, spolupráce na výzkumu)
 • PhDr. Gražina Kokešová – Kleinová (členka paliativního týmu FN Motol a podpůrné péče hospice Cesta domů)
 • doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. (Filozofický ústav Akademie věd ČR, Institut SYRI, Proděkanka pro vědu a výzkum na DAMU)
 • Bc. Clara Lewit (reprezentantka funkčního přístupu ve fyzioterapii, bohatá klinická a lektorská činnost)
 • Prof. MUDr. Robert Lischke (přednosta III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol;  Národní program transplantace plic pro  Českou Slovenskou republiku)
 • MUDr. Jan Peychl, Ph.D. (vedoucí oddělení světelné mikroskopie na Max Planck Institute v Dráždanech, terapeuticko – výzkumná spolupráce s NUDZ Praha)
 • PhDr., Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. (předseda psychoonkologické sekce ČLS JEP, lektor na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
 • prof. PhDr. Tomáš Řiháček (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno, výzkumná aktivita na poli psychosomatiky a psychoterapie, klinické psychoterapeutické zkušenosti)
 • MUDr. Michaela  Ročňová (předsedkyně výboru SPM ČLS JEP, Psychosomatické centrum Praha)
 • doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D. (Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, klinická psychiatricko-psychoterapeutická praxe, pravidelná publikačně-přednášková činnost)
 • prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA. (přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, FN Olomouc)
 • doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na lékařskou etiku, vysokoškolský pedagog, bohatá klinická a publikačně-přednášková činnost)
 • PhDr. Ludmila Trapková (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, klinická psychoterapeutická praxe)
 • MUDr. Alena Večeřová-Procházková, Ph.D. (vedoucí specializačního kurzu IPVZ, klinická psychiatricko-psychoterapeutická praxe, bohatá publikačně- přednášková činnost)