Lékaři

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní. Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

Sestry

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.

Psychologové

Akce bude registrovaná – Asociace klinických psychologů České republiky.

AKP ČR – odborná konference bude ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání v souladu se zák. č. 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 321/2008 Sb..

Fyzioterapeuti

Akce bude registrovaná – Unie fyzioterapeutů České republiky.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty a potvrzení o účasti v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci.