18.konference psychosomatické medicíny v Liberci v termínu 28.-30.května 2020 je zrušena.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vzhledem k vážné situaci coronavirové pandemie ukončujeme přípravy našeho plánovaného setkání v Liberci, na které jsme se všichni těšili. Ať už v rouškách, nebo bez roušek, na konci května t.r. nebude mít nikdo z nás náladu věnovat se tématu nástrojů psychosomatické medicíny. Zachovejte si zdravou mysl, naději a přátelství. Doufáme, že se budeme moci sejít za rok, nejspíš v červnu 2021. Konferenční poplatek Vám vrátíme převodem na účet postupně tak, jak to bude pro účetní možné. Aktivním přihlášeným moc děkujeme za zájem a doufáme, že se s námi podělí o svou přednášku či workshop za rok. 

Co není coronavirem ohroženo, je vydání kolektivní monografie, pokud jste vyjádřili svůj zájem o publikování svých textů, počítáme s Vámi v daném termínu. Pokud se naopak musíte věnovat jiným věcem a nebudete moct text připravit, prosíme o zprávu na mail stackeova@volny.cz, nejpozději do 31.3.2020.

Za organizační výbor

MUDr. Vladislav Chvála

The 18th Conference of Psychosomatic Medicine in Liberec on 28-30 May 2020 is canceled.

Dear Colleagues,

Due to the serious situation of the coronavirus pandemic we are finishing preparations for our planned meeting in Liberec, which we all looked forward to. Whether in a veil or without a veil, at the end of May 2020 none of us will be in the mood to focus on psychosomatic medicine. Maintain a healthy mind, hope and friendship. We hope to meet you in a year, probably in June 2021. We will refund the conference fee by bank transfer as soon as possible for accountants. We would like to thank the active participants for their interest and hope to share their lecture or workshop with us in a year.

What is not endangered by coronavirus is the publication of a collective monograph, if you have expressed your interest in publishing your texts, we are counting on you by the deadline. If, on the other hand, you have to deal with other things and are unable to prepare the text, please send a message to stackeova@volny.cz, no later than 31.3.2020.

For the Organizing Committee

MUDr. Vladislav Chvála

 • Hlavní téma: Nástroje psychosomatické léčby v současné společnosti
 • Termín: 28.-30. 5. 2020, od čtvrtka 9:00 do soboty 13:00
 • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2
 • Jednací jazyk: čeština, případně simultánní překlad zahraničních přednášek
 • Prostorová kapacita: 400 osob  (velký sál má 361 míst)
 • Pořadatelé (zástupce):
  Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (MUDr. V. Chvála)
  Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (doc. D. Václavík)
  Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (Mgr. J. Knop)

Slovo úvodem…

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) byla začátkem roku 2019 přijata sjezdem delegátů ČLS JEP za řádného člena České lékařské společnosti JEP. Současně jsme obhájili existenci psychosomatiky jako nástavbové atestace pro lékaře v ČR i v nové vyhlášce. Tím jsme se alespoň formálně přiřadili k rozvinutým evropským zemím, kde je takový stav v medicíně normou již delší dobu. Máme před sebou nelehký úkol: vnést bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci do všech klinických oborů. Nelehký je proto, že již léta to nedělají lékařské fakulty. Nastal čas navazování mezinárodní spolupráce a posilování respektu k psychosomatické medicíně v řadách lékařů.

K tomu nezbytně potřebujeme vyjasnit, jakými prostředky psychosomaticky orientovaný lékař disponuje. Jaké možnosti skýtá spolupráce s psychology a fyzioterapeuty zaměřenými na psychosomatický přístup. Kde je hranice mezi vědecky zdůvodnitelnými prostředky (ať už z hlediska biologie, psychologie a psychoterapie nebo sociologie) a laickým léčitelstvím? Jak může lékař využít svého vlivu, autority a času ve vztahu s pacientem, ve prospěch bio-psycho-sociálního přístupu ke zdraví a nemoci? Jak souvisí stav společnosti s rozvojem symptomů a uzdravováním? Jak může rozvoj psychosomatického myšlení v medicíně snížit množství komplikací zdravotní péče? Může psychosomatika snížit náklady na zdravotní péči?   

za přípravný výbor konference psychosomatické medicíny

MUDr. Vladislav Chvála, předseda