Přijměte pozvání na v pořadí 18. ročník tradiční Konference psychosomatické medicíny v Liberci, která se uskuteční v termínu 28.-30.5.2020 na půdě Technické univerzity Liberec. Přihlásit se můžete k aktivní či pasivní účasti. Budeme rádi, když se zúčastníte celé konference, v takovém případě možná využijete i naše tipy na zajištění ubytování.

 • Hlavní téma: Nástroje psychosomatické léčby v současné společnosti
 • Termín: 28.-30. 5. 2020, od čtvrtka 9:00 do soboty 13:00
 • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2
 • Jednací jazyk: čeština, případně simultánní překlad zahraničních přednášek
 • Prostorová kapacita: 400 osob  (velký sál má 361 míst)
 • Pořadatelé (zástupce):
  Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (MUDr. V. Chvála)
  Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (doc. D. Václavík)
  Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (Mgr. J. Knop)

Slovo úvodem…

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) byla začátkem roku 2019 přijata sjezdem delegátů ČLS JEP za řádného člena České lékařské společnosti JEP. Současně jsme obhájili existenci psychosomatiky jako nástavbové atestace pro lékaře v ČR i v nové vyhlášce. Tím jsme se alespoň formálně přiřadili k rozvinutým evropským zemím, kde je takový stav v medicíně normou již delší dobu. Máme před sebou nelehký úkol: vnést bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci do všech klinických oborů. Nelehký je proto, že již léta to nedělají lékařské fakulty. Nastal čas navazování mezinárodní spolupráce a posilování respektu k psychosomatické medicíně v řadách lékařů.

K tomu nezbytně potřebujeme vyjasnit, jakými prostředky psychosomaticky orientovaný lékař disponuje. Jaké možnosti skýtá spolupráce s psychology a fyzioterapeuty zaměřenými na psychosomatický přístup. Kde je hranice mezi vědecky zdůvodnitelnými prostředky (ať už z hlediska biologie, psychologie a psychoterapie nebo sociologie) a laickým léčitelstvím? Jak může lékař využít svého vlivu, autority a času ve vztahu s pacientem, ve prospěch bio-psycho-sociálního přístupu ke zdraví a nemoci? Jak souvisí stav společnosti s rozvojem symptomů a uzdravováním? Jak může rozvoj psychosomatického myšlení v medicíně snížit množství komplikací zdravotní péče? Může psychosomatika snížit náklady na zdravotní péči?   

za přípravný výbor konference psychosomatické medicíny

MUDr. Vladislav Chvála, předseda