1. den, čtvrtek, 20.6.2024

9:00 – 18:30  

Registrace účastníků

10:00 – 10:30  

Zahájení konference (AULA)
Přivítání předsedkyně SPM ČLS JEP: MUDr. Michaela Ročňová
Slavnostní zahájení předsedou ČLS JEP:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.
Zdravice prezidentského páru konference:
MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Chválová Trapková

10:30 – 12:00  

Hlavní blok I. Zvaní přednášející (AULA)
10:30 – 11:15
doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.
Multisystémová resilience: Teorie a výzkumy v ČR
 
11:15 – 12:00
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.
Vliv psychiky na imunitní systém a nemoc

12:00 – 12:30  

Přestávka na konverzaci u kávy a občerstvení

12:30 – 14:00  

Hlavní blok II. Zvaní přednášející (AULA)
12:30 – 13:15
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
Chyby a omyly v chirurgii
 
13:15 – 14:00
Bc. Clara Lewitová
Jaký mají smysly smysl?

14:00 – 15:00  

Oběd

15:00 – 16:30  

Hlavní blok III. – paralelně (posluchárny č. 313-315)

Psychosomatika v pediatrii  

15:00 – 15:30 MUDr. Ingrid Šilhánková
Kam kráčíš, dětská psychosomatiko?
 
15:30 – 16:00 MUDr. Barbora Branna
Psychosomatická konzultace, intervence a terapie
 
16:00 – 16:30 MUDr. Denisa Creasy, Mudr. Kateřina Kraťulová, Mudr. Eva Šikolová, Mgr. Vendula Hakenová
Projekt integrativní pediatrie v nemocnici Hořovice

Psychosomatika v neurologii a léčbě bolesti  

15:00 – 15:30 prof. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, PhD., PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D., doc.MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D
Multidisciplinární přístup k diagnostice a léčbě psychogenních neepileptických záchvatů (PNES)

15:30 – 16:00 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D, PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D
Hypnoterapie u chronické neuropatické bolesti – model psychosomatického onemocnění

16:00 – 16.30 MUDr. Kateřina Košťálová
Holistický přístup k léčbě chronické bolesti – zkušenosti z Nizozemí

Psychosomatika v diabetologii a porodnictví  

15:00 – 15:30 MUDr. Jana Švecová
Diabetes mellitus v psychosomatických souvislostech

15:30 – 16:00 MUDr. Jarmila Jirkovská, MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D, PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D
Jaký je zájem o psychologickou péči v diabetologických ordinacích?

16:00 – 16:30 MUDr. Ludmila Lázničková
Od početí k porodu s celostním přístupem

16:30 – 17:00
Konverzace u kávy a občerstvení 

17:00 – 18:30
Workshopy a kasuistická sdělení, paralelně 

Zkušenosti s praxe

(aula)

17:00 – 17:30
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
Jak se žije s chronickou ránou

17:30 – 18:00
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová,
Jizva na těle nebo na duši

18:00 – 18:30
MUDr. Veronika Procházková
Atopický poklus (kazuistika)

Workshopy

(učebny 302-306)

17:00 – 18:30
MUDr. Kateřina Košťálová
Psychoedukace jako základní stavební kámen léčby chronické bolesti

17:00 – 18:30
Mgr. Eva Hafoudhová, Matyáš Muller
Biosyntetická skupinová práce s tělem

17:00 – 18:30
PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Prevence syndromu vyhoření formou muzikoterapeutických přístupů

17:00 – 18:30
Mgr. Hana Bláhová, Mgr. Petra Garbová, Ph.D.
Psychosomatické smýšlení v dotyku a palpaci

17:00 – 18:30
MUDr. Lenka Bachratá
HRV analýza není jen o stresu

17:00 – 18:30
PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D.
Symboly, sny, imaginace – cesta k psychosomatické celistvosti

20:00 – 24:00

Diskuzní večer – Irská restaurace Black Horse

(Nerudovo nám. 108/1, Liberec 1)

2. den, pátek, 21.6.2024

9:00 – 10:30  

Hlavní blok IV. Zvaní přednášející – Aula 

9:00 – 9:45
MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
Budoucnost psychosomatiky?

9:45 – 10:30
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Za vším hledej terapeutický vztah…?

10:30 – 11:00  

Konverzace u kávy a občerstvení

11:00 – 12:30
Hlavní blok V. – paralelně

Obecné aspekty psychosomatiky

(AULA)

11:00 – 11:30
doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Z jakých důvodů a pro koho rozvíjíme psychosomatickou medicínu?

11:30 – 12:00
MUDr. Daniela Šroubková
Rizika vzniku a prevence syndromu vyhoření v léčbě psychosomatických pacientů

12:00 – 13:30
MUDr. Michaela Ročňová
Jak dlouho trvá léčba psychosomatického pacienta

Výuka, sebepoznání

(posluchárna č. 315)

11:00 – 11:30
MUDr. Petr Kolátor
Zkušenost a sebezkušenost jako pilíře somatické a psychosomatické praxe

11:30 – 12:00
MUDr. Alena Večeřová Procházková
Zkušenost z vedení sebezkušenostních skupin pro lékaře na subkatedře psychosomatiky IPVZ

12:00 – 12:30
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, MUDr. Barbora Branna
Jak vnímají postavení psychosomatické medicíny studenti 4. ročníku Lékařské fakulty – svítá na lepší časy?

12:30 – 13:00  

Společná fotografie

13:00 – 14:30  

Oběd

14:30 – 16:00
Hlavní blok VI. – paralelně (posluchárny č. 313-315)

Interdisciplinární spolupráce  

14:30 – 15:00
Mgr. Martina Lufferová, MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.
Od izolace k synergii

15:00 – 15:30
Mgr. Pavel Horák a kol.
Projekt Nebuď pod tlakem

15:30 – 16:00
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Hypnoterapie u IBD – model psychosomatického onemocnění

Hypnoterapie 

14:30 – 15:00
PhDr. David Unger
Hypnóza jako spouštěč terapie disociativní poruchy

15:00 – 15:30
Mgr. et Mgr. Šárka Bezvodová
Hypnóza a Simontonova metoda pro onkologické pacienty

15:30 – 16:00
PhDr. Marie Pečená
Hypnotické výlety s deskou na hlavě

Psychedeliky asistovaná psychoterapie + zkušenost ze zahraničí  

14:30 – 15:00
MUDr. Jan Peychl, Ph.D.
Kam kráčí psychedeliky asistovaná terapie?

15:00 – 15:30
MUDr. Karel Saur
Práce s tělem a somatickým symptomem v ketaminem asistované psychoterapii

15:30 – 16:00
doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D., PhDr. Et Mgr. Adéla Holmanová
Zprávy z EAPM aneb co se děje v mezinárodní psychosomatické komunitě

16:00 – 16:30
Konverzace u kávy a občerstvení 

16:30 – 18:00
Zkušenosti, workshopy- paralelně 

Zkušenosti

(aula)

16:30 – 17:00
MUDr. Iva Švarcová
S grafem v ruce

17:00 – 17:15
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová
Přestavení nového pracoviště psychosomatické medicíny v Olomouci

17:15 – 18:00
doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
Kooperativní hypnoterapie s dětmi (práce s videoukázkou)

Workshopy

(učebny 302-306)

16:30 – 18:00
Bc. Clara Lewitová
Řekni mi, kde jsi doma, když ne v tobě samém?
(Tomáš z Kempenu, 1380-1471)

16:30 – 18:00
PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge
Psychoterapeutická práce s dechem a imaginacemi u tělesných symptomů

16:30 – 18:00
Mgr. Marek Šmejkal
Kung Fu terapie – práce s tělesnými zdroji síly

16:30 – 18:00
PhDr. Ludmila Trapková Chválová, MUDr. Vladislav Chvála
Bio-psycho-sociální přístup k gendrové dysforii

16:30 – 18:00
Mgr. Roman Pešek, Mgr. Martina Lufferová
Nácvik asertivity v rámci skupinové KBT

18:00 – 18:30  

Konverzace u kávy a občerstvení

18:30 – 19:00  

Ocenění členů SPM 

19:00 – 20:00
Koncert

Prostory TUL Liberec – Aula

20:00 – 23:00
Společenská večeře

Prostory TUL Liberec – Kantýna Husova

3. den, sobota, 22.6.2024

9:00 – 10:00
Shromáždění členů SPM 

10:00 – 11:30
Hlavní blok VII. – paralelně (posluchárny č. 313-315) 

Gynekologie

10:00 – 10:30
prof. MUDr. David Pavlišta, Ph.D., Bc. Renata Desortová, MUDr. Michal Kníže, MUDr. Andrej Černý
Psychosomatika a  onemocnění prsu

10:30 – 11:00
Mgr. Jana Černá, Dis.
Klinická psychologie v gynekologii

11:00 – 11:30
MUDr. Iva Staňová
Vaginální porod po císařském řezu – Mohou hrát roli psychosociální faktory při rozhodování zda rodit císařským řezem?

 

Epigenetika, transgenerační perspektiva, relaxace 

10:00 – 10:30
MUDr. Lenka Bachratá
Epigenetika – Jak dědíme vlastnosti svých předků

10:30 – 11:00
PhDr. Ingrid Strobachová
Psychosomatika a transgenerační přenos

11:00 – 11:30
Mgr. Mikulášková, Mgr. Pavel Horák, Ing. Mgr. B. Imrichová
Relaxace jako prevence

Napříč obory

10:00 – 10:30
Mgr. A., MgA., Bc. Kateřina Zachová; Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.; Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc
Pozitivní vliv arteterapie na celkový stav pacienta a její uplatnění v lůžkové adiktologické péči v ČR.

10:30 – 11:00
MUDr. Bc. Jakub Medal a kol.
Vztahová (ne)jistota a souvislosti se sexuálním chováním a partnerským životem u vysokoškolských studentů

11:00 -11:30
Bc. Pavlína Hrdličková
Cíle ve fyzioterapii

11:30 – 12:00  

Konverzace u kávy a občerstvení

12:00 – 13:30  

Hlavní blok VIII. – Závěr (zvaní přednášející – Aula)

12:00 – 12:30
PhDr. Gražina Kokešová Kleinová
Naděje v paliativní péči

12:30 – 13:00
doc. MUDr. Jiří Šimek
Poslání a smysl psychosomatiky v 21. století

13:00 – 13:30
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála
Jak dál s psychosomatikou?

13:30 – 14:00  

Závěrečné slovo, dojmy

14:00  

Ukončení konference

Registrujte se prosím na Vámi vybraný programový blok. Registrace je možná na každý programový blok v jednotlivých časových úsecích ( 1 blok a stejný časový úsek = 1 objednávka programu).

PROGRAMOVÝCH BLOKŮ se mohou účastnit pouze účastníci, kteří jsou zaregistrováni na konferenci (nelze se účastnit pouze programových bloků).