Registraci k aktivní účasti proveďte nejpozději do 15. 3. 2024.

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

(viz Menu vlevo: Aktivní účast – Přihláška k aktivní účasti on-line)

Registrace není možná bez zaslání konečné verze abstraktu. Po odeslání již nebudeme možno formulář zpětně upravovat. Potvrzení o registraci Vám bude zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODBORNÉ PREZENTACI

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. 

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro

aktivní účast dne 15. 3. 2024.

UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti

na konferenci. Současně prosím proveďte Vaši registraci účastníka konference v registračním formuláři.

Nevyhovující abstrakty mohou být autorům vráceny k přepracování.

Vyrozumění o přijetí přednášky

Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky informováni programovým výborem konference nejpozději 31. 3. 2024 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen programovým výborem konference.

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU: