Pečlivě prosím vyplňte nejen Vaše nacionále a kontaktní údaje, ale také na které dny konference se hlásíte a nezapomeňte ani na fakturační údaje. Na základě vyplněného přihlašovacího formuláře Vás budeme následně kontaktovat.