ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • PhDr. Ludmila Trapková
 • Mgr. Jan Knop
 • MUDr. David Skorunka, PhD.
 • MUDr. Barbora Branna
 • Mgr. Jana Týkalová
 • MUDr. Michal Kryl
 • Mgr. Kateřina Šestáková
 • Doc. PhDr. David Václavík, PhD.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Prezident konference: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • Sekretář konference: MUDr. Vladislav Chvála
 • (PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.)
 • MUDr. Michaela Ročňová
 • MUDr. Ondřej Masner
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc.
 • MUDr. Jan Poněšický
 • MUDr. David Skorunka, PhD.
 • PhDr. Ingrid Strobachová
 • Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.
 • PhDr. Ludmila Trapková
 • Mgr et Mgr. Jana Týkalová
 • MUDr. Alena Večeřová Procházková
 • P. Mgr. Et Mgr. M. O. Vácha, PhD.

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

 • MUDr. V Chvála
 • Institut rozvoje dovedností v pomáhajících profesích s.r.o.
 • Jáchymovská 385, 460 10, LIBEREC 10, Česká republika
 • Tel:            +420 485 151 398
 • E-mail: chvala@sktlib.cz

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

MÍSTO KONÁNÍ: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (TUL)

Zajištěny na budově G (doc. Václavík):

 • aula a předsálí – 17.-19.6.2021 celý den, kapacita 360- 400 osob
 • 2 menší přednáškové sály pro 100 osob na paralelní program
 • učebny G301, G302, G303, G304, G305 (po 25- 30 osob) pro workshopy
 • v pátek 29.5. od 15.30 do 19.00 hodin a
 • v sobotu 30.5. od 9.00 do 13.00 hodin