Sudety – „nemocná“ krajina: jak souvisí vysoká míra ateizace, sociálně patologických jevů se sociodemografickými změnami českého pohraničí (D. Václavík)

Přednáška

Na programu: 16.6.2022, 11:00, AULA

Česká společnost je tradičně považována za jednu z nejvíce ateizovaných společností v současném světě. Ve svém příspěvku bych se rád zaměřil na jistou „dekonstrukci“ tohoto názoru a ukázal, že fenomén tzv. českého ateismu je poněkud komplikovanější a barvitější. Kromě jistého pojmového vyjasnění se pokusím ukázat, že to, co bývá často vydáváno za projevy ateismu je spíše projevem nových typů současné religiozity, která se odehrává mimo tradiční náboženské a církevní instituce. Hlavní pozornost ale zaměřím na skutečnost, že nejvyšší míra toho, co bývá považováno za ateismus, se vyskytuje v oblastech českého pohraničí (bývalých Sudet). V této souvislosti se budu věnovat vzájemným vazbám mezi výše uvedeným fenoménem, vysokou mírou sociálně patologických jevů, které se v této části České republiky vyskytují a sociodemografickými změnami, kterými prošel v posledních osmdesáti letech. Cílem pak bude ukázat, že domnělá ateizace českého pohraničí, které mnozí náboženští a církevní představitelé považují za duchovní poušť, jsou spíše projevem jisté krize důvěry a identity, jejíž důsledky jsou a budou velmi různorodé.

Autor: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Narozen 24. 6. 1975 v Liberci, kde s výjimkou vysokoškolských studií tráví svůj život. Po absolvování gymnázia v roce 1993 začal studovat na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně filosofii a komparativní religionistiku. Poslední rok studia absolvoval na filosofické fakultě Karlovy univerzity. Studium ukončil v roce 1998. Od září 1998 nastoupil na Pedagogickou fakultu TUL jako odborný asistent.

 
Do jeho odborného profilu výrazně zasáhla spolupráce s Centrem pro ekonomickou a sociální strategii, s nímž v letech 2000 až 2002 spolupracoval při projektu Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Podílel se zejména na těch částech projektu, které byly věnovány problematice národnostních menšin a kulturní identitě.


Kromě problematiky národnostních a kulturních menšin se dále odborně zabývá fenoménem současné religiozity. Od roku 2002 začal externě přednášet na FF MU v Brně právě problematiku soudobé religiozity a metodologii religionistiky a od roku 2004 se stal interním pracovníkem Ústavu religionistiky na FF MU v Brně. Od ledna 2006 do ledna 2011 byl vedoucím Ústavu religionistiky na FF MU. V roce 2015 se vrátil na plný úvazek do Liberce a stal se vedoucím Katedry filosofie na FP TUL. Během své akademické kariéry publikoval osm monografií (mezi nimi např. Náboženství a moderní česká společnost (2010), Proměny americké religiozity (2013) či Religionistická typologie a taxonomie) a více než padesát studií v mnoha prestižních českých a světových časopisech. Od roku 2005 pravidelně přednáší na několika středoevropských univerzitách, především Krakov, Vídeň, Bratislava či Szeged. V současní době se věnuje především problematice současného ateismu a fenoménu tzv. bezvěrectví.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.