Scéničnost v psychoterapii (J. Siřínek)

Přednáška

Na programu: 17.6.2022, 13:00, Sál 312

Korektivní emoční zkušenost (dále KEZ) je jedním z účinných faktorů psychoterapie.  Její navozování je tradičně situováno do dyády terapeut – klient, resp. mezi členy terapeutické skupiny.  V Pesso Boyden psychomotorické terapii je KEZ přemístěna z interpersonálního uspořádání do hypotetické, fiktivní reality, která je ztvárňována scénickými postupy (připisování symbolického významu  prostoru terapeutické místnosti, objektům, tělesnému doteku, pohybu, přímé řeči, aktérům v rolích).

Scénické  postupy jsou v psychoterapii využívány po desetiletí v rámci praxe řady psychoterapeutických škol.  Při jejich provádění hraje tradičně klíčovou roli terapeutova  intuitivnost a improvizace.  PBSP  používá těchto nástrojů naopak kontrolovaně, postupně a cíleně, s naprostým vyloučením improvizace.  Jasná definovanost  intervencí, zdá se, umožňuje ověřování jejich účinnosti na rigorózní metodologické úrovni.

V přednášce provedu krátkou historickou sondu napříč příbuznými psychoterapeutickými školami využívajícími dramatické a tělesně kontaktní postupy,  nastíním relevanci pojmu scéničnost a zmíním osobitý vklad PBSP do způsobu navozování KEZ.

Dále popíši výzkum, v němž jsem klinicky zjevnou účinnost scénických postupů ověřoval  za rigorózních experimentálních podmínek v rámci doktorského studia na FFUK.  Seznámím auditorium s výsledky výzkumu a  načrtnu další výzkumné možnosti, které by se mohly otevřít s využitím metodologie vycházející z logiky intervencí, jak je zavedla PBSP.

Autor: Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

Klinický psycholog a certifikovaný PBSP terapeut. Kromě klinické praxe v Praze 6 je od roku 2012 hlavním asistentem mezinárodního trenérského týmu, který vede výcvik v PBSP v ČR. V rámci výcviku zároveň působí jako mentor a výcvikový terapeut. Usiluje rovněž o další rozpracovávání metody, rozšiřování aplikačních možností a jejich výzkumné ověřování. Od roku 2013 je předsedou České asociace PBSP, kterou v roce 2009 spoluzakládal.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.