Program 19. psychosomatické konference

čtvrtek 16.6.2022

9:00 – 10:00 | registrace účastníků konference

BLOK 1

10:00 – 10:30 | Zahájení konference, uvítání účastníků | J. Poněšický

10:30 – 11:00 | Sokratické vědění nevědění- společný základ psychoterapie a psychosomatiky | J. Šimek

11:00 – 11:30 | Sudety – „nemocná“ krajina: jak souvisí vysoká míra ateizace, sociálně patologických jevů se sociodemografickými změnami českého pohraničí | D. Václavík

11:30 – 12:00 | PŘESTÁVKA

BLOK 2

12:00 – 12:30 | Srovnání PT a PSM přístupu v teorii a v praxi | J.Poněšický

12:30 – 13:00 | Všemu rozumím, ale pořád se mi to děje | A.Večeřová Procházková

13:00 – 13:30 | Může být medicína psychosomatická bez psychoterapie? | D.Skorunka

13:30 – 15:00 | OBĚD

BLOK 3

15:00 – 15:30 | Chaos a vzorce v práci s telom | I.Verný

15:30 – 16:00 | Nemoc jako transformace smyslu- význam spolupráce klinického psychologa a fyzioterapeuta po traumatu | D.Fialová+ L.Vajčnerová

16:00 – 16:30 | Mezioborová spolupráce fyzioterapeut-psycholog-lékař v Nizozemské medicíně | K.Košťálová

16:30 – 17:00 | Zpráva o činnosti a představení kandidátů do nového výboru Společnosti psychosomatické medicíny | V. Chvála

17:00 – 17:30 | PŘESTÁVKA

WORKSHOPY

17:30 – 19:00 | Rozdělení workshopů uvedeno níže

19:30 – 24:00 | PIZZERIA MAŠKOVKA: Volná konverzace a konzumace na vlastní účet. Restaurace je pro nás zamluvená.

pátek 17.6.2022

15:30 – 16:00 | PŘESTÁVKA

WORKSHOPY

16:00 – 17:30 | Rozdělení workshopů uvedeno níže

17:30 – 18:00 | PŘESTÁVKA

18:00 – 21:00 | SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN, KONCERT A RAUT

sobota 18.6.2022

workshopy

MUDr. Ivana Jirmanová, MUDr. Daniela Šroubková Sebezkušenostní skupina jako nástroj kompetence psychosomatického lékaře  pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 302
Ivan Verny M.D. Stezky do neznáma – Procesorientovaná psychoterapia a telo čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 313
Mgr. Kateřina Krtičková Tajemství a jeho vliv na onemocnění pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 301
Mgr. Marek Šmejkal Kung Fu Terapie čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 302
Mgr. Margareta Šlemínová, MUDr Magdalena Záchová Covid jako fenomén aneb vivat časová osa čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 306
Mgr. Marta Lebedová NACHÁZENÍ ZDROJŮ V TĚLE A POHYBU – zážitkový workshop taneční a pohybové terapie pro zdravotníky a další odborníky z pomáhajících profesí pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 303
Mgr. Lenka Boťchová Pohybem k sebeuvědomění (ATM-Awarness Through Movement®) čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 305
Mgr. Žaneta Miloňová HRV analýza v rámci preventívnej prehliadky všeobecného lekára čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 301
Mgr. Lenka Papáčová Nepřeháněj to s tou psychosomatikou! pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 305
Mgr. Klára Čížková KDYŽ SLOVA NESTAČÍ – Workshop tanečně pohybové terapie v psychosomatice čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 302
MUDr Alena Večeřová Procházková Práce s metaforou : Plachetnice pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 304
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála Porucha struktury rodiny jako jeden ze zdrojů transgeneračně přenášených traumat a mikrotraumat čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 314
Mgr.Zuzana Vlčinská Terapie hlasem čtvrtek, 16.6.2022, 17:30 – 19:00 místnost G 303
PhDr. Markéta Gerlichová, PhD Naše tělo jako harmonicky znějící hudební nástroj pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 306
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová a Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová Metody léčby: Relaxačně symbolická terapie pro dospělé a pro děti pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30
místnost G 401
PhDr. Marie Pečená Jak se psychoterapie potkávala s psychosomatikou pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 313
Chvála V., Trapková L.,
Týkalová Jana, Branna B. (a další z výboru SPM)
Aktuální témata psychosomatické medicíny pátek, 17.6.2022, 16:00 – 17:30 místnost G 314