Práce s metaforou : Plachetnice (A. Večeřová Procházková)

Workshop

Na programu:

Workshop z košíčku integrativní psychoterapie. Práce s metaforou umožňuje nenásilně získat náhled na vlastní situaci, svoje silné a slabé stránky a možnosti řešení. Cílem metafory plachetnice je nabídnout jednoduchý a současně mnohostranný pohled na sebe sama, s využitím jednotlivých elementů metafory a jejich vzájemných vztahů. Práce s metaforou plachetnice nabízí klientovi zprostředkování uvědomění, že je sám kapitánem i kormidelníkem své vlastní lodi života, určuje svůj směr a má zodpovědnost za to, kam pluje a dopluje.

Autor: MUDr. Alena Večeřová Procházková

MUDr. Alena Večeřová Procházková
MUDr. Alena Večeřová Procházková

Baví mě v lidech probouzet chuť tvořivě žít. Vedu klienty v procesu individuální terapie, vedu výcvikové terapie a supervize. Kromě působení v psychiatrické ambulanci na Poliklinice Spořilov působím jako lektorka ve výcviku psychoterapeutů (Skálův Institut, komunity 8,10,11,15, Český Institut biosyntézy), angažuji se ve výuce budoucích psychosomatiků, psychiatrů i v odborných přednáškách pro lékaře a pracovníky pomáhajících profesí v rámci kurzů pořádaných IPVZ, Remediem a odbornými společnostmi. Vzdělání: psychiatrie: 1996 promoce na 1.LF UK, Atestace z psychiatrie I a II (1999, 2002), Funkční specializace v psychoterapii 2008, Certifikace v psychosomatice 2017 psychoterapie: Sebezkušenostní výcvik SUR, 4. komunita Skálova institutu,1997-2001(Frouzová, Heller), 2012-2016 Výcvik v integrativní supervizi (ČIS, Čermáková, Pffeiffer) 2012-2016 Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončen 2018 (Výcvik III, ČIB, Lucká, Janečková).

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.