Pohybem k sebeuvědomění (ATM-Awarness Through Movement®)(L.Boťchová)

Workshop

Na programu:

Feldenkraisova® metoda je způsobem učení s psychosomatickým přístupem, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu, dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického pohybu, co nejvíce ekonomicky a přistupovat k sobě citlivě- naslouchat si.. Díky konkrétním pohybům podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou. Naše svaly i ostatní tkáně mají svou vlastní paměť. Z „mapy těla“ můžeme vyčíst úrazy, specifika určitých sportů, či důsledky zátěže ze zaměstnání. Naše pohybové stereotypy ovlivňuje také naše osobnost, sociální a kulturní aspekty našeho života a další vlivy vnějšího prostředí. Pohybové chování může být také formováno našimi podvědomými reakcemi na strach či jinou formu stresu. Pokud si pohotovost reagovat tímto způsobem neuvědomíme, můžeme takto stereotypně reagovat po celý život. Jedině možnost uvědomění si pohybu a vlastního těla umožňuje změnu těchto pohybových stereotypů.

Autor: Mgr. Lenka Boťchová

Mgr. Lenka Boťchová

Mgr. Lenka Boťchová pracuje jako registrovaný fyzioterapeut od roku 2009. Vzdělání získala na 2. Lékařské fakultě UK Praha. Jako fyzioterapeutka pracuje v CKP Dobřichovice se všemi věkovými kategoriemi pacientů. Ve své praxi využívá nejvíce zákonitostí vývojové kineziologie a principy Feldenkraisovy metody. Používá též principy DNS podle prof. Koláře, Vojtovy metody, Funkčního přístupu prof. K. Lewita, Fyzioterapii funkce Bc. C. Lewitové a prvky metody L. Mojžíšové. V květnu 2022 ukončuje čtyřletý akreditovaném výcvik Feldenkraisovy metody v České republice – Feldenkrais® Training Prague 1, kde se učí, jak je možné znovu najít radost z objevování vlastního těla a jeho spontánního pohybu. V léčbě pacientů uplatňuje psychosomatický přístup tak, že se kromě somatických příznaků snaží zohledňovat jejich rodinný či sociální kontext stonání. Učí je relaxaci a práci se stresem, který může hrát při vzniku funkčních poruch významnou roli. Motivuje pacienty ke spolupráci a zodpovědnosti za terapeutický výsledek. Velmi často se podílí na léčbě svých pacientů v týmu s dalšími odborníky. Vede skupinové lekce Feldenkraisovy metody, známé také pod názvem Pohybem k sebeuvědomění (z anglického ATM- Awarness Through Movement).psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou sboru recenzentů časopisu Psychosom.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.