Naše tělo jako harmonicky znějící hudební nástroj (M. Gerlichová)

Workshop

Na programu:

Workshop bude zaměřen jak na seznámení s oborem muzikoterapie, tak i na zážitková cvičení, tedy možnost „zažít muzikoterapii“. Vliv hudby na člověka je velký a působí v mnoha rovinách, zde bude zdůrazněna propojenost psychosomatického působení na člověka. Muzikoterapie je starobylá disciplína, dnes již podložená řadou kvalitních výzkumů, při které pomocí hudebních prvků a specifických metod dosahujeme konkrétních terapeutických cílů. Muzikoterapie navazuje na přirozenou hudebnost každého člověka, která nesouvisí s hudebním vzděláním, proto je vhodná pro každého. V této dílně si vyzkoušíme konkrétní praktická cvičení, zaměřená na různé terapeutické cíle, s ohledem na člověka v bohatosti všech vrstev jeho lidství. Praktický workshop bude zaměřen na rozdílné možnosti přístupů z praxe, případně podle priorit účastníků workshopu.

Autor: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.

Ráda zpívám, miluji přírodu, harmonii a soulad, nabíjím se dobrou hudbou. Přes 25 let pracuji s pacienty po poranění mozku na Klinice rehabilitačního lékařství 1 LF. UK a VFN v Praze, kde také učím studenty. Muzikoterapii jsem studovala ve škole Musica Humana pod vedením Josefa Krčka na Škole svobodných umění v Dornachu. Kromě toho jsem vystudovala fyzioterapii a speciální pedagogiku (PedFUK) a dokončila postgraduální studium supervize (FHS UK). Vedle neurorehabilitační klinické praxe se v rámci soukromých aktivit věnuji muzikoterapii v oblasti psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, cvičení dechu a hlasu, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje. U vydavatelství Grada vyšla v roce 2021 druhé, přepracované vydání knihy „Muzikoterapie v praxi“. V roce 2017 jsem vydala vlastním nákladem knihu „Hudba léčí“. Pracuji v Evropské muzikoterapeutické konfederaci EMTC.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.