NACHÁZENÍ ZDROJŮ V TĚLE A POHYBU – zážitkový workshop taneční a pohybové terapie (M. Lebedová)

Workshop

Na programu:

Naše tělo je v tradiční medicíně a současné společnosti někdy vnímáno jako objekt, zdroj obtíží, něco, co je třeba „opravovat“ nebo přemáhat. Tělo můžeme ale také vnímat a zažít jako možný zdroj pozitivních zážitků, síly a kreativity. Zároveň případný prožitek negativní emoce vyjádřený v pohybu nás může také posílit a vyjasnit situaci. V pohybu, gestech či v klidu se lze potkat s moudrostí těla, nechat vyvstat zajímavé otázky a odpovědi, vnímat tělo jako zdroj inspirace a pomoci; a postupně využít tuto schopnost v náročných úkolech každodenní rutiny. Tanečně pohybová terapie a terapeutický tanec napomáhají pacientům k obnově fyzických i psychických sil, k celkové harmonizaci, lepšímu vnímání těla a rozšíření pohybového repertoáru. Zvu vás k přeladění z běžné každodennosti na sebe samotné, na své vlastní tělo, na své zdroje pomocí kreativního pohybu. Ve škále pohybů od klidu či minimalistických gest až po velký pohybový rozsah si můžete najít to, co právě nyní potřebujete. Formát workshopu vznikal v úzké spolupráci s MUDr. Petrou Steyerovou a bude ukázkou naší společné práce s prostorem na diskusi a objasnění nástrojů, které jako lektorky při tanečně-pohybové práci využíváme.

Autor: Mgr. Marta Lebedová

Mgr. Marta Lebedová

Mgr. Marta Lebedová je pohybová terapeutka, certifikovaná masérka (Certified Massage Practitioner) a lektorka. Absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v taneční a pohybové terapii. Nadále se pravidelně účastní rozšiřujících kurzů u renomovaných lektorů Dr. Suzi Tortora, Joan Chodorow, Mgr. Klára Čížková a dalších. Tanec i improvizaci se učila u českých i zahraničních tanečníků a choreografů. V letech 1999 – 2001 se aktivně podílela na tanečně-experimentálním dění na Monterey Penninsula College. Absolvovala masérskou školu Monterey Institute of Touch v Kalifornii a dva roky pracovala na fyzioterapeutickém pracovišti Damon Anderson and Assocciates. Fyzioterapii funkce studovala u Bc. Clary Lewitové a Mgr. Jana Maryšky. Od roku 2007 pracuje v CKP Dobřichovice, kde spolupracuje v týmu s lékaři, fyzioterapeuty i psychoterapeuty. Kromě individuální pohybové terapie zde mnoho let vedla skupinu “Tanec a imaginace“, uzavřené skupiny pohybové terapie a od roku 2015 vede pohybovou část kurzu Bc. Clary Lewitové “Fyzioterapie funkce III: O vnitřních prostorách, dechu a hledání pohybu”. Účastní se výuky zahraničních studentů fyzioterapie FTVS UK. Aktivně i pasivně se podílí na tuzemských i mezinárodních konferencích. Externě vede workshopy pohybové terapie zaměřené na vnímání těla v pohybu (body awarness). Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, členkou české Asociace taneční a pohybové terapie TANTER a delegátkou v evropské asociaci tanečních terapeutů (EADMT) za ČR.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.