Mezioborová spolupráce fyzioterapeut-psycholog-lékař v Nizozemské medicíně (K. Košťálová)

Přednáška

Na programu: 16.6.2022, 16:0, AULA

Nahlédnutí pod pokličku zdravotního systému v Nizozemí se zaměřením na zkušenosti s mezioborovou spoluprací. Jak konkrétně probíhá komunikace mezi psychology, fyzioterapeuty a lékaři? Co je tzv. poldermodel a má jen výhody? Podíváme se i na to, jakým způsobem je užíván bio-psycho-sociální přístup při práci s pacientem od primární péče až po péči terciální. Seznámíme se se staronovým trendem pacienta stojícího centrálně a sítě péče, která je tvořena kolem něj.

Autor: MUDr. Kateřina Košťálová

MUDr. Kateřina Košťálová

Jmenuji se Kateřina Košťálová. Narodila jsem se v České republice, kde jsem také vystudovala všeobecné lékařství a následně se specializovala na praktické lékařství pro dospělé. Po atestaci a krátké praxi ve městě i na venkově mě osud zavál do Holandska, kde jsem strávila posledních 13 let. Psychologie a propojení tělesného zdraví a psychiky je mým dlouhodobým zájmem a tak bylo přirozené, po letech působení v primární péči, se začít na plno věnovat psychosomatické medicíně. Díky práci na špičkové klinice zaměřené především na léčbu pacientů s chronickou bolestí a chronickým únavovým syndromem jsem objevila kouzlo mezioborové spolupráce. To, co je z mého úhlu pohledu na nizozemském zdravotnictví inspirativní, bych ráda přinesla i do Čech.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.