Metody léčby: Relaxačně symbolická terapie pro dospělé a pro děti (V. Víchová, J. Tolimatová)

Workshop

Na programu:

Relaxační symbolická terapie je nástroj v Čechách nový, ze slovenských luhů a maďarských hájů dovezený díky PhDr. Katarině Hadasové a PhDr. Zuzaně Novosadové. Cílem cvičení není pouze dosažení pocitu uvolnění, tíže nebo tepla, ale zpracování zážitků z cvičení na symbolické úrovni. Vychází z autogenního tréninku, obohaceného metodou Jungovy amplifikace. Základní varianta nabízí do 16 sezení strukturovaný relaxačně imaginativní program. Pacient se naučí pomocí cvičení nejen dosáhnout pocitu uvolnění, tíže nebo tepla, ale také zpracování zážitků z cvičení na symbolické úrovni. Cílem je jako u jiných postupů obnovit samoregulační schopnost člověka coby cesty k vytvoření fyzické, psychické a duchovní jednoty a harmonie.

Autor: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Po studiu psychologie na UK Praha a MU Brno získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Ukončené výcviky: SUR K7, Systemický a konstelační výcvik (W.Nelles), Supervizní skupina ČIS, Traumaterapie EMDR, Hypnoterapie I. a II. (Prof. S. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto), Supervizní výcvik ČMISK, Relaxačně symbolická terapie pro dospělé a Relaxačně symbolická terapie pro děti (K.Hadasová, Z. Novosadová). Aktuálně dokončuje výcvik v KIP. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na psychosomatiku, poruchy spánku, závislosti a léčbu traumatu. Autogennímu tréninku se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize kolegů). Rozšíření metody autogenního tréninku podporuje lektorsky i v rámci přednáškových aktivit. V roce 2015 vydala publikaci Autogenní trénink a autogenní terapie. Metody s využitím prvků relaxace: od hypnoterapie přes imaginace, koncentračně- relaxační metody až po meditace považuje za klíčové ve své psychoterapeutické praxi. Je členkou ČIS a EASC a aktivně se věnuje supervizi. Od roku 2021 je předsedkyní Sekce pro hypnózu PS ČLS J.E.Purkyně. V současnosti buduje relaxační centrum Valerianum, zaměřené na nácvik relaxačních metod a léčbu psychosomatických obtíží zejména poruch spánku.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.