Lůžkové oddělení pro psychosomatické pacienty-sen nebo správná cesta? (M. Kryl)

Přednáška

Na programu: 17.6.2022, 9:00, AULA

Přednáška mapuje zrod, průběh i finální vyústění pokusu o psychosomatickou integraci u indikovaných pacientů v rámci lůžkové péče ve státním zdravotnickém zařízení – psychiatrické léčebně ve Šternberku (Olomoucký kraj).

Autor: MUDr. Michal Kryl

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr a psychoterapeut, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor. Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II. atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se časem stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresívní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po 13 letech odchází zpět do šternberské léčebny, kde s kolegy zakládá otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O 4 roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžcích. Ve své době šlo o jediné takto integrativně fungující nemocniční oddělení u nás /v rámci psychiatrického zařízení/ s léčebným programem vycházejícím důsledně z bio-psycho-sociálních kořenů. Po odchodu z psychiatrické léčebny se vrátil k akademické práci na olomoucké univerzitě, kde přednáší a vede semináře psychosomaticky orientované celkem na čtyřech fakultách. Na teologické fakultě (Institut veřejného zdraví – OUSHI) se podílel na založení klinického centra pro individuální a skupinovou psychoterapii úzkostných a psychosomatických poruch.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.