Klinické strategie v psychoterapii klientů s psychosomatickými potížemi napříč terapeutickými směry: Kvalitativní studie (R.Hytych)

Přednáška

Na programu: 18.6.2022, 9:30, AULA

Jaké klinické strategie používají psychoterapeuti při práci s klienty, kteří mají medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy? Tematická analýza individuálních rozhovorů s 31 terapeuty ukázala, že proces psychoterapie lze rozdělit na tři fáze, jejichž úkolem je postupně: 1. připravit klienty pro psychoterapeutickou práci, 2. ovlivnit dopad symptomů na život klientů a 3. posílit zisky klientů z terapie a jejich otevřenost pro další léčbu. Jako klíč pro úspěšnou léčbu se jeví responsivita terapeuta k připravenosti klientů pro léčbu. Kromě fází terapeutického procesu, které terapeuti reflektovali, je možné také identifikovat jejich osobní terapeutický přístup. Ten zachycuje přesvědčení terapeutů o zdravém fungování, které se klientům snaží předat.

Autor: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

PhDr. Roman Hytych, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se zaměřením na výuku psychoterapie a kvalitativních metod výzkumu. Pracuje též ve své privátní psychologické a terapeutické praxi (www.psycholog-hytych.cz); člen SPR a ČAP, šéfredaktor časopisu Psychoterapie.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.