Jak se psychoterapie potkávala s psychosomatikou (M.Pečená)

Workshop

Na programu:

Cílem workshopu je:

1. Seznámení s prací v psychosomatické laboratoři
2. Metody a pravidla, které se dají při práci s psychosomatickým pacientem uplatnit
3. Multidisciplinární přístup, jak pracovat s dilematy – cvičení
4. Ukázky skupinové relaxace a hypnózy zaměřené na podporu početí a přirozený porod.

Psychosomatická laboratoř, která vznikla v r. 1989 v ÚPMD v Praze 4, byla nevyčerpatelným zdrojem zkušeností, metod, přístupů a hledání cest pro řešení problémů našich pacientek. Byly k nám posílány ženy zejména s nejednoznačnou diagnózou, neobvyklým průběhem standardních nemocí, obtížně emočně reagující a prožívající. Také ženy s kombinovanými somatickými nemocemi, které blokovaly nebo znesnadňovaly reprodukční funkci, psychiatrickými onemocněními a onkologickou problematikou. Náročné rizikové situace v těhotenství, při porodu a po porodu. Velkým úkolem byla i preventivně osvětová činnost, zavádění otců u porodu, propracovaná sexuální výchovy a vzdělávání na mnoha úrovních. Veřejnost, studenti, zdravotníci, pedagogové a týmy. Nedílnou součástí práce laboratoře byla i výzkumná činnost. Metody klasické medicíny a psychosomaticky zaměřeného odborníka se mohou významně lišit. Jak si s touto odlišností poradit ve prospěch pacientek si zaslouží průběžnou ochotu k hledání společného cíle a respekt k odlišnosti přístupů. Jak vytvořit toto společné pole, jak budovat důvěru. Co se osvědčilo a jaké metody se ukázaly jako užitečné. Nabídneme několik pracovních dilemat: rozdílný přístup odborníků, nespolupracující pacient, úzkostný pacient a další možnosti dle přání auditoria. Proč se hypnóza osvědčila jako ústřední metoda v psychosomatice oboru gynekologicko-porodnickém a co jsou její přednosti. Ukázky skupinové relaxace a hypnózy na podporu početí a přirozeného porodu. Přínosem workshopu je informace, sebezkušenost a emoční prožitek.

Autor: PhDr. Marie Pečená

PhDr. Marie Pečená

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka. Pracuje jako individuální a skupinová terapeutka pro dospělé. Specializuje se na psychosomatiku, zejména na gynekologicko-porodnickou a sexuální tématiku. Emoční zranitelnost v této oblasti ji zavedla do hlubinných partnerských a rodinných problémů, kde uplatňuje kombinaci všech osvojených dovedností. Je také lektorka a supervizorka různých výcvikových institutů: SUR, Hypnóza a relaxační techniky, Gestalt rozvojové skupiny. Dlouhá léta je lektorkou ve vzdělávání organizací a firem. Je i v pozici koučky a lektorky v Cílevědomém koučinku – 2 letý výcvik, kde je zodpovědná za modalitu Gestalt. Celou svou psychoterapeutickou praxi dělá osvětovou a supervizní činnost. Motto: K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít pěkně po schodech. Každý z nás touží po respektu, zasloužíme si ho ve chvíli, kdy ho umíme nabídnout druhým

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.