HRV analýza v rámci preventívnej prehliadky všeobecného lekára (Ž. Miloňová)

Workshop

Na programu:

HRV analýza je vyšetrenie, ktoré dokáže „kvantifikovať“ mieru stresu a schopnosť relaxácie, prepojiť psychické prežívanie s telesnými príznakmi. Princípom vyšetrenia je hodnotenie aktivity sympatickej a parasympatickej vetvy autonómneho nervového systému, ktoré tieto dve reakcie riadia, a to „tu a teraz“ v čase vyšetrenia, ale aj s odhadom na potenciál k aktivácii parasympatika cez hlboké dýchanie. Mnohými štúdiami bolo preukázané, že nedostatočná aktivita parasympatickej vetvy ANS, ktorá reguluje relaxačné a regeneračné aktivity v tele, je významným rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení, diabetu, obezity a ďalších civilizačných ochorení. Dlhodobý stres s pretrvávajúcou aktivitou sympatiku je spojený tiež s častejším výskytom porúch trávenia, imunity či reprodukcie, s bolesťami pohybového aparátu, a tiež s psychickými problémami, najmä s poruchami koncentrácie a spánku, s depresiou či syndrómom vyhorenia. V rámci preventívnej prehliadky v ambulancii všeobecného lekára využívame HRV analýzu ako nástroj jednak predikcie týchto ochorení, prostredníctvom kvantifikácie štatistických parametrov a prostredníctvom našich hypotéz, avšak vieme tiež navrhnúť psychologickú, prípadne fyzioterapeutickú intervenciu pre klientov, ktorí už týmito ťažkosťami trpia. V rámci workshopu by si záujemci mohli vyskúšať HRV analýzu s interpretáciou výsledkov a tiež samotný biofeedbackový HRV tréning ako nácvik aktivácie parasympatika.

Autor: Mgr. Žaneta Miloňová

Mgr. Žaneta Miloňová

Som psychologička pracujúca v zdravotnom centre Mind and Body, kde sa zameriavame predovšetkým na psychosomatické nazeranie na ťažkosti našich klientov. Momentálne som frekventantkou dlhodobého výcviku v Systemickej rodinnej a párovej terapii, absolvovala som výcvik v biofeedbacku a neurofeedbacku, čomu sa aj aktívne venujem v praxi. V rámci terapie, ale tiež v rámci prevencie našich klientov, ktorí navštevujú ambulanciu všeobecného lekára v našom zariadení, najviac využívam HRV analýzu a HRV biofeedback, ktoré budem prezentovať aj na tejto konferencii.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.