Edukačně terapeutický projekt redukce psychosomatických obtíží žáků GYOA Pelhřimov(M. Švamberk Šauerová)

Přednáška

Na programu: 18.6.2022, 10:00, AULA

Projekt redukce psychosomatických obtíží žáků GYOA Pelhřimov je realizován v rámci týmové práce Školního poradenského pracoviště a reaguje na vysoký nárůst psychosomatických obtíží žáků v důsledku dlouhodobé distanční výuky a dalších restrikcí během pandemie Covid 19. Projekt je realizován ve skupinové formě (s vybranými žáky – do skupiny zařazeni na doporučení učitelů, rodičů, sami zájemci, orientační diagnostika ve všech třídách), cíleně se zaměřuje na využití konceptu self-efficacy, mindfulnesss, koučinku a vybraných komunikačních strategií v osobnostním rozvoji žáka, pro zvýšení odolnosti žáka jako sekundární/terciární prevence psychosomatických obtíží. Součástí projektu je i edukace učitelů k začlenění specifických postupů do výuky a komunikace se žáky, a to v rozměru primární – terciární prevence psychosomatických obtíží žáků. Nárůst obtíží žáků na konkrétním gymnázium koresponduje s veřejně (a statisticky potvrzeným) nárůstem obtíží dětí a dospívajících, s ohledem na zhoršenou dostupnost klinicko-psychologické a pedopsychiatrické péče v regionu Vysočina využívá tým školního poradenského pracoviště vlastní možnosti k terapeuticko-edukačnímu působení. Autorka projektu působí na GYOA jako školní psycholožka na částečný úvazek.

Prezentace:

Autor: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Markéta Švamberk Šauerová Vystudovala obory pedagogika –psychologie a jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde i pokračovala v doktorských studiích (obor pedagogika). V tomto oboru se v roce 2014 i habilitovala na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Profesně se věnuje pedagogicko-psychologické diagnostice, poradenství, koučinku a využití prožitku v edukačních a terapeutických postupech. Působí na katedře psychologie Pedagogické fakultě UK a VŠTVS PALESTRA (garant Poradenského centra), má rovněž zkušenosti z praxe – z Pedagogicko-psychologické poradny a jako školní psycholog na střední a vyšší odborné škole. Rovněž působila jako učitel specializované třídy na ZŠ.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.