Fyzioterapie mezi duší a tělem (D. Stackeová)

Přednáška

Na programu: 17.6.2022, 9:30

Pochopení psychosomatických vztahů v oblasti pohybového systému je pro efektivitu práce fyzioterapeuta velmi důležité. Emoční stav bezprostředně ovlivňuje svalové napětí, a to diferencovaně v různých svalových skupinách, a rovněž působí na řízení pohybu centrální nervovou soustavou. Při vyšetření svalového systému získáváme cenné informace i o psychice pacienta a cíleným působením na pohybový aparát pak můžeme zlepšit nejen jeho funkci, ale rovněž významně působit na psychiku.

Poruchy funkce pohybového systému mohou mít různé příčiny, zpravidla jsou multifaktoriální, u některých může mít psychika minoritní podíl, u některých může být její vliv zásadní, pak můžeme takové poruchy označit jako psychosomatické. Nejčastěji se jedná o bolesti zad. Ač mohou mít potíže v oblasti pohybového systému psychosomatický původ, v jejich léčbě nevystačíme pouze s psychoterapií, nezbytné jsou tradiční fyzioterapeutické diagnostické i léčebné postupy. Ty mohou „nastartovat“ terapeutický proces, úleva v tělesné oblasti může být impulsem k aktivaci samoúzdravných mechanismů v psychické oblasti. Jako nejúčinnější se v praxi jeví právě kombinace fyzioterapeutických metod s metodami psychoterapeutickými, a to jak verbálními, tak na tělo orientované psychoterapie. „Dotekové“ fyzioterapeutické metody (masáž, měkké techniky apod.) mají specifický psychologický efekt a vzniká při nich specifický vztah. Terapeut je v dominantní pozici, ze strany pacienta je třeba důvěra, odevzdání se působení terapeutického doteku, kdy ovlivnění svalového napětí se všemi dalšími změnami, které jej provází, působí bezprostředně i na psychiku pacienta.

Autor: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Absolventka oboru fyzioterapie, specializace somatopsychoterapie na FTVS UK v Praze, kde absolvovala i postgraduální studium a rigorózní řízení v oboru kinantropologie. 2015 habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně. Má za sebou dlouholetou pedagogickou a výzkumnou praxi, do roku 2013 na FTVS UK v Praze, od 2015 na VŠTVS Palestra s.r.o., v současnosti také externě na FSS VŠ Humanitas ve Vsetíně a na 2. LF UK v Praze. Je autorkou řady publikací, které jsou věnovány psychosomatice v oblasti pohybového sytému, fitness a psychologickým aspektům pohybové aktivity. Je členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou sboru recenzentů časopisu Psychosom.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.