Covid jako fenomén aneb vivat časová osa (M. Šlemínová, M. Záchová)

Workshop

Na programu:

U onemocnění SARS CoV. 2 (zvláště u původní varianty a britské varianty) je známo, že má nejenom velkou afinitu k respiračním tkáním, ale ovlivňuje celkovou zánětlivou odpověď včetně změn homeostázy. Jedná se tedy o celkové zánětlivé onemocnění, které může mít řadu klinických projevů a to nejen respiračních. Objevovaly se příznaky typu zánětů moč. cest, výskyt pásových oparů, zhoršení jaterních funkcí atd… Začaly jsme zkoumat  psychické nastavení  pacientů a velmi často se vyskytovaly úzkostné poruchy, subdepresivní stavy, velká únava. Při bližším zkoumání, kdy jsme pracovaly s časovou osou, jsme u velké části pacientů došly ke zjištění, že těmito stavy kdysi v minulosti pacienti prošli. Bylo pro nás velmi zajímavé tento jev diskutovat i s psychoterapeuty a jejich pohled, zvláště pohled psychoanalytický, nás velmi zaujal. V  terapii se projevuje u klientů po covidu výrazný regres , který se u dětí a mládeže stává zásadním problémem v jejich vývoji. Hledáme odpovědi na to, kde je hranice mezi působením samotného covidu a tzv. proticovidových opatření – a to nejen v rovině individuálního mentálního zdraví, ale i vztahové dynamiky celých rodin. Proto jsme se rozhodly , že bychom se rády podělily s našimi postřehy a zkušenostmi a pokusily se nahlédnout na onemocnění SARS-CoV -2 celém bio-psycho-sociálním kontextu.

Autor: Mgr. Margareta Šlemínová, MUDr. Magdalena Záchová

Mgr. Margareta Šlemínová

Mgr. Margareta Šlemínová
Vzdělání PF UK ( učitelství a vychovatelství pro speciální zařízení a školy) a University of Amsterdam ( psychopathology, Theory and practise of educational studies), následně psychoterapeutický výcvik arteterapeutický , seminář pro hypnoterapii, výcvik v diagnostice, testovací a školní program Neurofyziologické psychologie, Master Class pozitivní psychologie v Bristolu, Základy homeopatické terapie CEDH a Homeopatic Detox therapy aj. Členka britské Society of Homeopaths. Pracovala jako terapeut ve Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci ( individuální a párová terapie, náhradní rodinná péče , arteterapie ), jako terapeut v krizové intervenci , vysokoškolský učitel ( předmět poradenství ), lektor odborných seminářů, přednášková činnost, v současné době privátní poradenská praxe . Spolupráce s kolegy v rodinné terapii, psychosomatice a vzdělávání.

MUDr. Magdalena Záchová

MUDr. Magdalena Záchová

K psychosomatice mne vedla cesta od akutní medicíny (atestace ARO 2000), přes kurz akupunktury IPVZ, studium homeopatie ve francouzské škole CEDH a praktické lékařství (atestace VPL  2013). V roce 2017 -2022 jsem absolvovala výcvik v rodinné terapii psychosomatických onemocnění. Atestaci z psychosomatiky jsem pak složila v roce 2021. V současné době pracuji na ARO v Kladně na zkrácený úvazek a provozuji psychosomatickou a homeopatickou poradnu včetně rodinné terapie v Praze. Jsem lektorkou vzdělávání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví v homeopatii francouzské školy CEDH.  

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.