Co (ne)funguje v psychoterapii psychosomatických potíží? (T. Řiháček, M. Pourová)

Přednáška

Na programu: 18.6.2022, 9:00, AULA

Z dosavadních studií vyplývá, že i když lze psychoterapii považovat za účinnou metodu léčby psychosomatických potíží, nedosahuje u nich stejné účinnosti jako např. u deprese a dalších duševních potíží. Nabízí se proto otázka, co a jak konkrétně v psychoterapii psychosomatických potíží funguje. V našem příspěvku se zaměříme na tzv. mechanismy terapeutické změny, tj. procesy, které vysvětlují, jak (díky čemu) změna vlastně nastává. Seznámíme posluchače nejen se zjištěními, která vyplývají z dosavadních výzkumných studií, ale také s aktuálními výsledky vlastního výzkumu. V něm pracujeme s dotazníkovými daty od přibližně 400 klientů ze sedmi českých zdravotnických zařízení, v jejichž rámci tito klienti absolvovali každodenní péči na bázi skupinové psychoterapie, doplněné dalšími aktivitami, jako je například arteterapie, fyzioterapie či nácvik relaxace.

Autor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, PhD., Mgr. Martina Pourová

Tomáš Řiháček
Tomáš Řiháček

Tomáš Řiháček je psycholog a psychoterapeut. Působí na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se zabývá zejména výzkumem psychoterapie. Koordinuje činnost Centra pro výzkum psychoterapie a publikoval řadu teoretických a výzkumných studií v českém i mezinárodním kontextu.

Mgr. Martina Pourová se v rámci svého doktorského studia věnuje klinické psychologii a výzkumu v psychoterapii na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Dále pracuje jako psycholog ve zdravotnictví a je frekventantkou výcviku v psychoanalytické psychologii.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.