Naši přátelé, kolegové a příbuzní nám posílají do terapie své přátele, kolegy a příbuzné. Někteří jsou pro ně významní jejich blízkým vztahem, jiní jsou významní možná také mediálně či společensky…

Říkají nám:
„Prosím Tě, potřebovala bych, aby ses mi postarala o …“
„Je to hrozně důležité. Záleží mi na něm… A mám k vám velkou důvěru!“
„Potřebovala bych, abys udělala…“

Také se Vám to děje? Také máte s tímto tématem bohaté a často i rozporuplné zkušenosti?

Chcete sdílet svou zkušenost a spolu s námi se podívat na toto nabité téma v našem workshopu intervizním způsobem?

Mgr. Jitka Holubcová je fyzioterapeutka a ředitelka Centra komplexní péče Sámova v Praze 10. Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy – magisterské studium. Je absolventkou tříletého psychoterapeutického výcviku v Rogersovském přístupu. V oboru fyzioterapie byla nejvíce ovlivněna učiteli Bc. Clarou Lewitovou (Fyzioterapie funkce), prof. Lewitem a doc. Vélem. Od počátku své práce je ovlivněna myšlenkami manželů MUDr. Machanderových (psychosomatika a kontemplativní psychoterapie), MUDr. Chvály (komplexní a rodinná terapie) a své dlouholeté kolegyně Mgr. Jany Týkalové (fyzioterapeutka, psycholožka a ředitelka CKP Roseta a Dobřichovice).

Mgr. Aneta Paurová je fyzioterapeutkou Centra komplexní péče Roseta, ve kterém působí také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Magisterský titul v oboru získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V praxi jako fyzioterapeutka působí od roku 2009. Absolvovala šestiměsíční odbornou zkušenost ve Velké Británii, jinak zůstává od roku 2009 věrná CKP Roseta. V terapii se inspiruje zejména Funkčním přístupem prof. Karla Lewita a Bc. Clary Lewitové, Idou Rolf, Ludmilou Mojžíšovou, a jógou. V roce 2016-18 absolvovala kurz Základní psychosomatická péče v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Od roku 2018 je členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.

Bc. Markéta Zikmundová je fyzioterapeutka. Vystudovala na 3. LF a její terapii nejvíce ovlivňuje přístup Bc. Clary Lewitové díky své funkčnosti a přirozenosti. Snaží se na člověka dívat jako na celek, vnímá potřebu naučit klienta komunikovat se svým tělem, vnímat ho a tyto dovednosti přenášet do běžného života. Pracuje převážně s technikami měkkých tkání a mobilizacemi, především s dospělými klienty. Ráda pracuje v týmu společně se zástupci dalších odborností.

Very Important Pacient v terapii, Mgr. Jitka Holubcová, Mgr. Aneta Paurová, Bc. Markéta Zikmundová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *