Od doby, kdy jsme se naučili chodit, běhat, sedět či hrát na hudební nástroj, používáme k těmto činnostem svébytné a značně stereotypní pohybové vzorce. Způsob provádění určitého pohybu, který se dlouho a neměnně opakuje, se může podílet na vzniku bolestí pohybového systému. Svaly a tkáně lidského těla mají svou vlastní paměť. Z „mapy těla“ můžeme vyčíst úrazy, stejně jako specifika toho či jiného sportu, případně důsledky zátěže ze zaměstnání. Naše pohybové stereotypy ovlivňuje také naše osobnost, sociální a kulturní aspekty našeho života a další vlivy vnějšího prostředí. Pohybové chování může být také formováno našimi podvědomými reakcemi na strach či jinou formu stresu. Pokud si pohotovost reagovat tímto způsobem neuvědomíme, můžeme takto stereotypně reagovat po celý život. Jedině možnost uvědomění si pohybu a vlastního těla umožňuje změnu pohybových stereotypů. Využitím vědomého pohybu jako terapeutického nástroje tedy můžeme pozitivně ovlivnit i stereotypní reakce na stres či strach a prospět tak i psychosomatickému pacientovi skrze fyzioterapii.

Feldenkraisova® metoda je metoda vzdělávání s psychosomatickým přístupem, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu, dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou. Podporuje schopnost člověka nakládat s koordinací svého pohybu ekonomicky a přistupovat k sobě citlivě- naslouchat si.

Toto cvičení je vhodné pro lidi, kteří mají chronické nebo akutní bolesti v těle, chtějí být pohyblivější, flexibilnější a chtějí zlepšit koordinaci a funkčnost svého těla. Tím, že zvýší citlivost vůči svému tělu, získají lehkost ve svých pohybech, větší radost z něj a naučí se lépe odbourat stres a kvalitně relaxovat.

Feldenkraisova® metoda je na celém světě vyhledávána lidmi jakéhokoliv věku a v jakékoliv psychosomatické kondici, ať už mají konkrétní tělesné či psychické potíže nebo aktuální profesní potřeby- např. tanečníci, hudebníci, herci a sportovci. Metoda je přínosná i pro ty, kteří se profesionálně zabývají oblastí zdraví a rehabilitace, hledají funkční cestu pracovního přístupu ke zlepšení kvality života nebo působí v oblasti pedagogiky, protože jim může sloužit k podpoře dětí se speciálními potřebami (například vývojovými nebo neurologickými).

V rámci workshopu Vám nabídneme ukázku cvičení na principu vědomého a uvědomění vlastního těla. Ve workshopu si vyzkoušíte, jakým způsobem pohyb provádíte, jak si ho můžeme uvědomit a jak jej měnit.  Na „vlastní kůži“ můžete zažít, jak uvědomění si jednotlivých částí těla může být obtížné. Vyzkoušíte si cvičení a techniky, kterými můžete podpořit optimální funkční spolupráci jednotlivých částí těla. Pracovat budete také s uvědoměním si důležitosti dechu. Sami na sobě si vyzkoušíte, jaký významný formativní vliv má oblečení a obuv na vznik a modifikaci našich pohybových stereotypů. Představíme Vám  způsob práce, který je velmi účinným nástrojem fyzioterapeuta v práci s psychosomatickým pacientem.

Mgr. Lenka Boťchová pracuje jako registrovaný fyzioterapeut od roku 2009. Vzdělání získala na 2. Lékařské fakultě UK Praha. Po třech letech studia Všeobecného lékařství zvolila přestup na obor Fyzioterapie nejdříve bakalářský, poté následný magisterský stupeň.

Jako fyzioterapeutka pracuje v CKP Dobřichovice se všemi věkovými kategoriemi pacientů. Ve své praxi využívá nejvíce zákonitostí vývojové kineziologie v konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře a znalosti z Vojtvy metody. Využívá také Funkčního přístupu prof. K. Lewita, Fyzioterapii funkce Bc. C. Lewitové a prvky metody L. Mojžíšové.
Cvičení s uvědoměním těla na principu Feldenkraisovy® metody (FM) používá v terapii i prevenci už řadu let. S tímto učením se seznamovala a postupně ho zažívala a trénovala sama na sobě. Momentálně je v prvním akreditovaném výcviku Feldenkraisovy metody v České republice – Feldenkrais® Training Prague 1, kde se učí, jak je možné znovu najít radost z objevování vlastního těla a jeho spontánního pohybu.

VĚDOMÝ POHYB na principu Feldenkraisovy® metody
V léčbě pacientů uplatňuje psychosomatický přístup tak, že se kromě somatických příznaků, se kterými pacienti přicházejí, se v léčbě snaží zohledňovat jejich rodinný či sociální kontext stonání. Při léčbě pacientů se snaží odkrýt okolnosti jejich obtíží a společně s pacientem řešit příčinu nemoci. Učí je relaxaci a práci se stresem, který může hrát při vzniku funkčních poruch významnou roli. Motivuje pacienty ke spolupráci a zodpovědnosti za terapeutický výsledek. Velmi často se podílí na léčbě svých pacientů v týmu s dalšími odborníky. Vede skupinové cvičení Vědomý pohyb.

VĚDOMÝ POHYB na principu Feldenkraisovy® metody, Mgr. Lenka Boťchová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *