Česká společnost je tradičně považována za jednu z nejvíce ateizovaných společností v současném světě. Ve svém příspěvku bych se rád zaměřil na jistou „dekonstrukci“ tohoto názoru a ukázal, že fenomén tzv. českého ateismu je poněkud komplikovanější a barvitější. Kromě jistého pojmového vyjasnění se pokusím ukázat, že to, co bývá často vydáváno za projevy ateismu je spíše projevem nových typů současné religiozity, která se odehrává mimo tradiční náboženské a církevní instituce. Hlavní pozornost ale zaměřím na skutečnost, že nejvyšší míra toho, co bývá považováno za ateismus, se vyskytuje v oblastech českého pohraničí (bývalých Sudet). V této souvislosti se budu věnovat vzájemným vazbám mezi výše uvedeným fenoménem, vysokou mírou sociálně patologických jevů, které se v této části České republiky vyskytují a sociodemografickými změnami, kterými prošel v posledních osmdesáti letech. Cílem pak bude ukázat, že domnělá ateizace českého pohraničí, které mnozí náboženští a církevní představitelé považují za duchovní poušť, jsou spíše projevem jisté krize důvěry a identity, jejíž důsledky jsou a budou velmi různorodé.

Sudety – „nemocná“ krajina: jak souvisí vysoká míra ateizace, sociálně patologických jevů se sociodemografickými změnami českého pohraničí- Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *