Cílem příspěvku je s využitím sociologicko-antropologické perspektivy identifikovat a analyzovat nejvýznamnější stresory, jež vycházejí jak z nastavení a fungování současného socioekonomického systému, tak z hlubokého rozporu mezi tímto systémem a jeho ideologickou legitimizací. S využitím některých konceptů, vycházejících např. z Lewisovy teorie kultury chudoby, a na základě konkrétních etnografických příkladů z terénu poukážeme  na sociálně a psychologicky devastující dopady dlouhodobé materiální deprivace spojené s nejrůznějšími formami socioekonomického vyloučení. V této souvislosti se zaměříme zejména na prekarizaci práce a postupující demontáž sociálního státu. Zároveň se budeme věnovat tomu, jak jsou tyto fenomény doprovázeny procesem komodifikace zdraví na jedné straně a medicinalizace a medikalizace sociální sféry na straně druhé. Poslední částí příspěvku bude otázka, jak tyto zdraví devastující sociální problémy souvisejí se současnými ideologickými metanaracemi weberovského étosu práce, výkonové společnosti či meritokracie.

Sociální rozměry zdraví: materiální deprivace, prekarizace a meritokracie, Jana Jetmarová, Ondřej Lánský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *