Každý psychosomaticky orientovaný lékař disponuje v zásadě dvěma sadami nástrojů, které bychom mohli zjednodušeně přiřadit ke dvěma různým rolím. Jedné definované původní odborností biomedicínskou a druhé definované nadstavbovou odborností psychosomatickou. Jak tyto dvě role dobře integrovat v péči o konkrétního pacienta je složitá praktická i etická otázka. Měli bychom též zkoumat možnost, kdy tak naopak nečinit. Klasický základní postulát medicíny – primum non nocere – nám poslouží jako východisko pro úvahu nad touto komplexní problematikou zahrnující témata moci, odpovědnosti, hranic a jejich reflexe. V logice věci pak dojdeme i k zamyšlení nad zaváděním supervize do psychosomatiky.

Skalpel, léky a dobré slovo, MUDr. Aleš Fürst

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *