Sebezkušenostní skupina jako nástroj kompetence psychosomatického lékaře (I. Jirmanová, D. Šroubková)

Workshop

Na programu:

Workshop chce nabídnout pro zájemce z řad lékařů a zdravotníků „ochutnávku“ práce v sebezkušenostní terapeutické skupině. Ta má účastníkům nabídnout vlastní sebepoznání a práci na svém osobním rozvoji. V rámci dlouhodobé skupinové práce pak účastníci zpracovávají vlastní obtížná témata a spolu s ostatními ve skupině procházejí procesem vlastního hlubšího sebepoznání a učí se autentické komunikaci-akceptací ostatních účastníků, rozvoji empatie a vlastní autentičnosti. Považujeme tak rozvoj vlastního sebepoznání za jeden z hlavních pilířů kompetence psychosomatického lékaře při práci s klientem. Samotný workshop pak zprostředkuje „zážitek“, který usnadní účastníkům rozhodování o vstupu do sebezkušenostního výcviku pro psychosomatické lékaře či jiné pomáhající profese.

Autor: MUDr. Ivana Jirmanová, MUDr. Daniela Šroubková

MUDr. Ivana Jirmanová

MUDr. Ivana Jirmanová

Po absolvování lékařské fakulty jsem pracovala na interním oddělení a Pneumologické klinice celkem 10 let, složila atestaci z interny a plicního lékařství. Poté jsem absolvovala Psychoterapeutickou fakultu v Praze 2004-2008, psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové terapii 2005-2010 a psychoanalytický výcvik v párové a rodinné terapii 2012-2015. V roce 2017 jsem složila atestaci (zvláštní odborná způsobilost) z psychosomatiky.

Od roku 2003 pracuji v soukromé ordinaci v Praze 6 jako pneumolog. Svou praxi jsem postupně rozšiřovala o psychosomatický přístup. Od roku 2006 pracuji na částečný úvazek na Psychosomatické klinice v Praze 6 jako psychoterapeutka, věnuji se skupinové, párové a individuální terapii. S kolegyní vedeme sebezkušenostní výcvik v rámci vzdělávání lékařů v psychosomatice.

MUDr. Daniela Šroubková

MUDr. Daniela Šroubková

Pracuji jako psychiatryně a psychoterapeutka, jsem vedoucí lékařka Psychosomatického centra Praha. Kromě individuální systematické léčby pacientů se zabývám také skupinovou terapií a vedu s kolegyní sebezkušenostní výcvik v rámci vzdělání v psychosomatice pro odbornou veřejnost.

Věnuji se také tématu poporodní psychiatrické a psychoterapeutické péče.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.