PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

Psycholožka a psychoterapeutka, zakládající členka a lektorka České společnosti pro imaginativní psychoterapii (www.cskip.cz). Profesní dráhu začala praktikem na psychosomatické klinice v Aulendorfu (SRN) pod vedením Dr. Glettlera. Dále pracovala na Krizovém centru PK VFN Praha a po mateřské dovolené 14 let působila v Centru pro poruchy příjmu potravy při PK VFN Praha. V posledních letech pracuje v E-clinic – Institutu pro prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a v ambulanci klinické psychologie. Spolupracuje s Centrem komplexní péče Roseta. Věnuje se také přednáškovým, výcvikovým a dalším lektorským aktivitám (FSS MU Brno, 1.LF UK Praha, FF UK Praha, vícerodinné terapie PPP).

Workshop: S imaginacemi k psychosomatické celistvosti 

Naše osobní poklady jsou často ukryty v nevědomí. Jsou to naše osobnostní aspekty „ve stínu“. Obsahují však také samoléčebné síly, doposud nepřístupné zdroje psychické energie, náš  potenciál k dalšímu vývoji a individuaci. 

Poukážeme na možnosti využití imaginativní techniky v psychoterapii psychosomatických poruch, s primárním přínosem symptomatické úlevy a  s možnostmi nepřímé a postupné konfrontace  („pod ochranou symbolů“).  Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP) je propracovanou metodou s více než 60-letou historií a tradicí v evropských zemích (SRN, Švýcarsko, Rakousko, Slovensko, ČR a další). Je podepřená hlubinně psychologickými koncepty, teorií utváření a významu symbolů v lidském fylogenetickém i ontogenetickém vývoji a výzkumy terapeutické účinnosti metody. V krátkém vlastním obrazovém prožitku poznáme vztah mezi symptomem a symbolem, zmíníme specifickou techniku a styl vedení u psychosomatických obtíží, specifika terapeutického vztahu a pro ilustraci uvedeme kazuistické viněty.

Literatura:

Kast, V.: Imaginace jako prostror setkání s nevědomím. Praha, Portál, 2010.

Kast V.: Dynamika symbolů. Praha, Portál 2000.

Leuner, H.: Katatymně imaginativní psychoterapie. Praha, Portál, 2007.

Ullmann H., Wilke E.: Handbuch Katathym Imaginative Psychoterapie. Bern, Huber Verlag, 2012.

Wilke, E.: Das Katathyme Bilderleben in der psychosomatischen Medizin. Bern, Huber Verlag 1990.

Uhrová D.: Imaginácia jako zrkadlo. Nové zámky, Psychoprof, 2005.

Vlček Pelková L. in Papežová et al.: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání – interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Praha, MF 2018.

S imaginacemi k psychosomatické celistvosti, PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *