Obě lektorky jsou absolventy výcviku RST pro dospělé, RST pro děti. Výcvik se konal 2016-2018 pod vedením PhDr. Zuzany Novosadové a PhDr. Katariny Hadasové v ČR poprvé.

Struktura workshopu:

  1. Teoretické uvedení do metody
  2. Ochutnávku práce s výhledovými asociacemi
  3. Praxe formou 2 kazuistik
  4. Sebezkušenostní zážitek
  5. Variace pro práci s dětmi
  6. Diskuse

Charakteristika relaxačně – symbolické, dětské relaxační a symbolické – meditační
psychoterapie:

Relaxační symbolická terapie je nástroj v Čechách nový, ze slovenských luhů a maďarských hájů dovezený. Cílem cvičení není pouze dosažení pocitu uvolnění, tíže nebo tepla, ale zpracování zážitků z cvičení na symbolické úrovni. Vychází z autogenního tréninku, obohaceného metodou Jungovy amplifikace. Základní varianta nabízí do 16 sezení strukturovaný relaxačně imaginativní program. Pacient se naučí pomocí cvičení nejen dosáhnout pocitu uvolnění, tíže nebo tepla, ale také zpracování zážitků z cvičení na symbolické úrovni. Cílem je jako u jiných postupů obnovit samoregulační schopnost člověka coby cesty k vytvoření fyzické, psychické a duchovní jednoty a harmonie.

Klinicky se úspěšně aplikuje u většiny psychosomatických onemocnění, neurotických potíží a ke zmírnění úzkosti. Máme dobré zkušenosti s metodou u abstinujících závislých.

Je možné pracovat s ní individuálně a skupinově a je rozpracovaná modifikace pro práci s dětmi a rodičem od 4 let.

Relaxačně symbolická terapie pro dospělé a pro děti, Mgr. et Mgr. Veronika Víchová a Mgr.et Mgr. Jarmila Tolimatová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *