Přednášející psychosomatické konference a anotace jejich příspěvků budou postupně doplňovány a uváděny v abecedním pořadí dle příjmení přednášejícího.