Palpace je pro nás fyzioterapeuty jedním z nejdůležitějších diagnostických a terapeutických nástrojů. Pomocí hmatových vjemů dostáváme důležité informace o vrstvách, kterých se dotýkáme a kterými pronikáme. Palpací ale také získáváme informace o souvislostech na vzdálenějších segmentech a v neposlední řadě i o stavu nervové soustavy pacienta. Podvědomě a zkušenostně srovnáváme s normou a vytváříme si obraz, určitou „mapu člověka“. Přes tyto důležité „technické“ informace a poznatky si současně uvědomujeme, že pacient, kterého vyšetřujeme, je lidskou bytostí s vlastním prožíváním, osobní historií a individuálními potřebami. Pacient pak pro nás není jen „pouhopouhým“ objektem palpování. Pacient je subjektem, který nás informuje a provází nás. S pacientem spoluvytváříme vztah a v tomto terapeutickém vztahu má nejen pacient, ale i my jako terapeuti své hranice.

Nabízíme Vám, abyste se na krátký čas během workshopu stali fyzioterapeuty. V rámci workshopu Vám nabídneme ukázku a vlastní zážitek z palpace, jednoho z důležitých nástrojů praktické práce fyzioterapeutů. Palpaci budete mít možnost zakoušet na vlastním těle a vlastníma rukama. Důležitou součástí workshopu bude prostor pro vzájemné sdílení poznatků, které se objevily v průběhu praktických částí a pro diskuzi. Vstupte spolu s námi do světa naší práce…a do našich úvah, vjemů a pocitů, které nás provázejí během léčby našich pacientů…

Mgr. Hana Bláhová – vystudovala fyzioterapii na 3.LF a FTVS UK. Pracuje s dětmi i dospělými. Při manuálním ošetření se jí nejvíce osvědčují techniky viscerální manipulace a kraniosakrální terapie. Těmito celostními přístupy lze jemně a současně velmi efektivně ošetřit nejen svaly a klouby, ale působit i na úrovni vnitřních orgánů a somatoemocionálních vztahů.

Mgr. Kateřina Fichtnerová – vystudovala fyzioterapii na LF UP Olomouc a FTVS UK Praha. V terapii ráda využívá funkční způsob myšleni prof.Lewita. Současně pracuje také jako lymfoterapeutka.

Mgr. Petra Garbová, Ph.D. – vystudovala fyzioterapii se specializací Psychosomatika na FTVS. Poté zde absolvovala doktorské studium Kinantropologie, v němž se věnovala tématu tělesného sebepojetí. Ve své práci ráda kombinuje techniky fyzioterapie s technikami jako je arteterapie, jóga nebo relaxace. Za smysluplné to pokládá proto, že tyto kombinace technik podporují uvědomění si spojení duševního prožívání s tělesným stavem.

Bc. Alexandra Klozová – vystudovala 3.LF UK, obor fyzioterapie. V odborné oblasti ji zajímá způsob, jak se trauma fixuje v paměti nervového systému. Ve své práci fyzioterapeutky používá nejvíce kraniosakrální terapii, která se na tyto traumatické vzorce zaměřuje a pomáhá je rozpouštět na úrovni fyzického těla i psychiky pacienta.

Bc. Richard Vaľa – studoval na UNIPO v Prešově. Pracuje převážně s pacienty s funkčními poruchami pohybového systému Nejvíce využívá přístup fyzioterapie funkce podle Clary Lewitové a také prvky myofasciální integrace. K léčbě přistupuje holisticky.

Palpace- informace & vztah & hranice, Mgr. Hana Bláhová, Mgr. Kateřina Fichtnerová, Mgr. Petra Garbová, Ph.D., Bc.Alexandra Klozová, Bc. Richard Vaľa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *