(Ergoterapie v pediatrii a psychosomatika)

Ergoterapie je obor, který patří do ucelené rehabilitace. Jako terapeutický prostředek využívá postupy a činnosti, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti, začlenění do společnosti a zvýšení kvality života člověka. (upraveno podle České asociace ergoterapeutů). 

U dětí probíhá ergoterapie formou hry a zaměřuje se, podle typu zdravotního znevýhodnění a věku dítěte, na podporu vývoje zejména v těchto oblastech: pohyb, smyslové funkce, vnímání sebe sama, soběstačnost, kognitivní funkce. Dále ergoterapie pomáhá s výběrem a výrobou kompenzačních pomůcek (kočárky, vozíky, zvedáky aj.) a úpravou venkovního/domácího/školního prostředí (bezbariérovost, podpora smyslového vnímání aj.).

Příspěvek nastiňuje témata vycházející z praxe dětského ergoterapeuta:

  • Čemu se ergoterapeut u dětí se zdravotním znevýhodněním věnuje a čeho si může všímat. Jaké jsou prostředky ergoterapie.
  • Prostředí a smysly – hraje to v terapii roli?
  • Jak je při práci s těmito dětmi podstatná multidisciplinarita. 
  • Jak se v této práci objevuje psychosomatika a u koho.  Jak se s ní dá (či nedá) zacházet. Slepé uličky. 

Témata jsou přiblížena na drobných kazuistikách/příbězích vycházejících z osmnáctileté praxe u dětí se zdravotním znevýhodněním. (Takže jak to bylo s králíčkem, fíkusem, makovým olejem a dalšími, se dozvíte.)

Cílem ergoterapie z pohledu autorky je, aby byla rodina orientovaná v možnostech péče o své dítě, cítila se v kontaktu s ním kompetentně a sebevědomě. Na základě toho se může zvyšovat kvalita života dítěte i jednotlivých členů rodiny.

Cílem příspěvku je, aby se posluchači zorientovali v možnostech ergoterapie u dětí se zdravotním znevýhodněním a neuvažovali o ergoterapii jako o „léčbě prací“ nazývané hezky česky „ručky prčky“, ale jako rovnocenné součásti ucelené rehabilitace.

O makovém oleji, králíkovi, který potřeboval dudlík, kakání za fíkusem a jiných příbězích, Mgr. Veronika Vítová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *