Biosyntéza je integrativní terapie s psychodynamickým základem, která  pracuje také s tělem. Současně má silný humanistický přesah ve smyslu zacílení na potřeby člověka. Směřuje k aktivaci latentních zdrojů člověka tak, aby mohl uskutečňovat svou jedinečnost a zároveň být ve spojení s druhými.

Běhěm psychoterapeutické sesse oslovuje tělově emoční schéma  jedince a jeho implicitně přítomnou historii a prostřednictvím tělové intervence vytváří  novou paměťovou stopu. Práce s tělově emočním schématem má často vedlejší efekt obejití ego-obran  a zažité implicitně přítomné vzorce vnímání, interpretace a uchopování skutečnosti se mohou překvapivě rychle ozřejmit a stát se dostupnými pro vědomí klienta i terapeuta a pro následné přepracování.

Biosyntetický přístup je proto jednou z možností jak efektivně přistupovat k pacientům tzv.psychosomatickým, s funkčními a tzv.medicínsky nerozpoznanými symptomy.

Mezi hlavní léčebné metody používané v biosyntéze patří grounding (uzemnění), centering (usebrání) a facing (setkání tváří v tvář). K navození léčebných kvalit biosyntéza používá různé nástroje, které slouží k pozvolné a nenásilné změně. Využívá principu titrace, detotalizace a pendulace, pulzace a dialogu.

Nástroje biosyntetické psychoterapie v psychosomatice, MUDr. Alena Večeřová Procházková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *