Naše tělo je v tradiční medicíně a současné společnosti někdy vnímáno jako objekt, zdroj obtíží, něco, co je třeba „opravovat“ nebo přemáhat. Tělo můžeme ale také vnímat a zažít jako možný zdroj pozitivních zážitků, síly a kreativity. V pohybu, gestech či v klidu se lze potkat s moudrostí těla, nechat vyvstat zajímavé otázky a odpovědi, vnímat tělo jako zdroj inspirace a pomoci; a postupně využít tuto schopnost v náročných úkolech každodenní rutiny. Pohybová terapie a terapeutický tanec napomáhají pacientům k obnově fyzických i psychických sil, k celkové harmonizaci, lepšímu vnímání těla a rozšíření pohybového repertoáru.

Nabízíme Vám, že si během našeho workshopu můžete zkusit se přeladit sami na sebe, na své vlastní tělo, na své zdroje pomocí kreativního pohybu. Ve škále pohybů od klidu či minimalistických gest až po velký pohybový rozsah si můžete najít to, co právě nyní potřebujete. Tento workshop bude ukázkou naší práce s prostorem na diskusi a objasnění nástrojů, které jako lektorky při tanečně-pohybové práci využíváme.

Mgr. Marta Lebedová je pohybová terapeutka a certifikovaná masérka (Certified Massage Practitioner). Absolvovala masérskou školu Monterey Institute of Touch v Kalifornii a dva roky pracovala na fyzioterapeutickém pracovišti Damon Anderson and Assocciates. Fyzioterapii funkce studovala u Bc. Clary Lewitové a Mgr. Jana Maryšky. Absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v taneční a pohybové terapii. Rozšiřující kurzy absolvovala u Mgr. Kláry Čížkové, u Dr. Suzi Tortora, Joan Chodorow a dalších. Tanec i improvizaci se učila u českých i zahraničních tanečníků a choreografů. Účastnila se na tanečně-experimentálním dění na Monterey Penninsula College.

V CKP Dobřichovice pracuje od roku 2007, kde spolupracuje v týmu s lékaři, fyzioterapeuty i psychoterapeuty. Kromě individuální pohybové terapie zde již mnoho let vede skupinové cvičení “Tanec a imaginace“, uzavřené skupiny pohybové terapie a od roku 2015 pohybovou část kurzu Bc. Clary Lewitové “Fyzioterapie funkce III: O vnitřních prostorách, dechu a hledání pohybu”. Účastní se výuky zahraničních studentů fyzioterapie FTVS UK. Aktivně i pasivně se podílí na tuzemských i mezinárodních konferencích. Externě vede workshopy pohybové terapie zaměřené na vnímání těla v pohybu (body awarness). Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou české Asociace taneční a pohybové terapie TANTER.

MUDr. Petra Steyerová je lékařka a taneční terapeutka. Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha a jako asistentka na 1. lékařské fakultě UK. Věnuje se problematice onkologických onemocnění, zejména rakovině prsu a diagnostice neurologických a pohybových onemocnění. Absolvovala 5-letý výcvik v psychodynamické psychoterapii a 4-letý výcvik v tanečně pohybové terapii, též byla posluchačkou Pražské psychoterapeutické fakulty. Účastnila se četných kurzů a seminářů pod vedením předních osobností české i světové psychoterapie a tanečně pohybové terapie – Katharina Conradi, Agnieszka Sokolowska, Joan Chodorow, Stacey Hurst, Suzi Tortora a dalších. Jako taneční terapeutka má zkušenosti s prací s lidmi se zkušeností s onkologickým onemocněním, s klienty s poruchami příjmu potravy i s „zdravými“ lidmi v rámci seberozvojových a podpůrných programů. Je aktivní v oblasti psychosomatické medicíny, pravidelně se účastní akcí Psychosomatické společnosti ČLS JEP, je členkou České lékařské komory a TANTER.

Dvojice tanečních terapeutek se před časem rozhodla nabídnout zdravotníkům a dalším lidem, kteří ve své práci vydávají síly ve prospěch druhých, tanečně-pohybový workshop, kde by se mohli věnovat 3 hodiny sami sobě, svému tělu, svým potřebám atp. Prvotní myšlenkou bylo nabízet workshop kreativní pohybové práce s určitou pravidelností. Zdá se, že se myšlenku daří naplňovat.

Nacházení zdrojů v těle a v pohybu, Mgr. Marta Lebedová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *