Může být medicína psychosomatická bez psychoterapie? (D. Skorunka)

Přednáška

Na programu: 16.6.2022, 13:00, AULA

Medicína není psychoterapie a psychoterapie není medicína, přestože vývoj psychoterapie byl medicínou ovlivněn zejména v druhé polovině dvacátého století. S psychoterapií nemá medicína téměř nic společného, obzvláště je-li založena na „nuceném výseku“ z komplexní skutečnosti, tedy úzkém biomedicínském pohledu na zdraví, nemoc a léčbu. Přesto i v takové medicíně může mezi lékařem a pacientem docházet k jevům, které dobře znají psychologové, psychoterapeuti a rodinní terapeuti. Naproti tomu psychosomatická medicína založená na bio-psycho-sociálním modelu zdraví, nemoci a léčby se s psychoterapií v mnohém prolíná. V čem? Jaké jsou styčné body psychosomatické medicíny a psychoterapie? Které psychoterapeutické prvky jsou v psychosomatické medicíně všudypřítomné a nepostradatelné? Kdy je systematická psychoterapie nezbytnou součástí komplexní psychosomatické péče? Může být vůbec medicína psychosomatická bez psychoterapie? Na tyto otázky si autor příspěvku troufale odpoví a zároveň ponechá prostor k diskusi a tajemství.

Autor: MUDr. David Skorunka, Ph.D.

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Psychiatr a psychoterapeut/rodinný terapeut.

Hlavní odborné zájmy: problematika duševního zdraví a nemoci v bio-psycho-sociální perspektivě, psychosomatická medicína, psychoterapie a rodinné terapie v medicíně.

Absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze (1989-1995). Postgraduální studium v oboru sociální psychologie úspěšně zakončil v roce 2008 na Fakultě sociálních studií, Masarykovy Univerzity v Brně.

Odborný asistent na Ústavu preventivního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. 

Klinickou praxi provozuje v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí a občanským sdružením Péče o duševní zdraví. Během let 2006–2018 zde také působil jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici. Dále v letech 2015-2016 spolupracoval s dětským krizovým centrem NOMIA v Hradci Králové jako konzultant psychiatr/psychoterapeut.

Externí lektor na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné a systemické terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci; Institut Virginie Satirové, Institut pro systemickou zkušenost Praha), Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ, Praha), sdruženími Narativ (Brno), Péče o duševní zdraví (Pardubice), CEDR (Ústí n. Orlicí) a Podané ruce (Brno).

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO). Jako hostující pedagog působil několikrát v zahraničí: Sigmund Freud University (Vídeň, Rakousko); University of Jÿvaskÿlla (Jÿvaskÿlla, Finsko); Östereichische Arbeitsgemeinschaft für systemische terapie und systemische studien (Vídeň, Rakousko).

Člen redakční rady časopisu Psychosom, dlouholetý člen redakční rady a nyní člen mezinárodního poradního sboru časopisu Psychoterapie. Člen International Advisory Board zahraničních časopisů Contemporary Family Therapy a Journal of Systemic Therapies. Člen výboru Společnosti pro psychosomatickou medicínu ČLS J.E.P.

Od pracovních povinností nejraději odpočívá s rockovou hudbou, u dobrého filmu nebo během bezcílného potulování městem či krajinou.

Zaujal vás příspěvek? Sdílejte ho.