Rozhovory s osobnostmi různých profesí se pravidelně objevují jak v tradičních, tak v elektronických médiích. Mezi nejčastější a tedy zřejmě nejoblíbenější patří rozhovory s lékaři reprezentujícími různé klinické obory. Toto pozorování lze vysvětlit jistou atraktivitou lékařské profese i tím, že dle průzkumů patří profese lékaře k těm, jež si široká veřejnost nejvíce váží. I když v pozdně moderní společnosti na počátku 21. století je patrná narůstající skepse k odborníkům a tzv. elitám, s osobou lékaře si zřejmě stále mnozí spojují kvality jako vzdělanost, přemýšlivost, vnímavost, snad i moudrost. Žurnalisté s lékaři diskutují o tématech, která se týkají jejich specializace ale i medicíny obecně. A lékaři ochotně sdílejí své názory a zkušenosti. Někdy překračují hranice svého oboru a vyjadřují se i ke společenským tématům. S možností mediálního vystupování zároveň souvisí otázka zodpovědnosti a moci. Protože veřejnost lékaře většinou vnímá jako vzdělané a zkušené autority, jejich názory týkající se medicíny, lékařské profese a zdravotnictví mohou významně ovlivňovat naše chápání zdraví, nemoci, léčebných možností apod. V příspěvku uvedeme několik vybraných vyjádření lékařů různých specializací (např. chirurgie, gynekologie a porodnictví, interní lékařství, pediatrie, psychiatrie), která se v nedávné době objevila v různých médiích. Půjde o tvrzení a názory týkající se rozmanitých aspektů klinické praxe, bio-psycho-sociálních souvislostí, komunikace mezi lékařem a pacientem. S některými názory kolegů budeme v příspěvku polemizovat a využijeme k tomu i někdy přehlížené argumenty z různých oblastí poznání. S jinými názory, které tak často nezaznívají, budeme souhlasit a jejich připomenutím zdůrazníme, jaký význam mají pro rozvoj psychosomatické medicíny.

Autor a pracoviště:

MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze
Šimkova 870, Hradec Králové, 50038
E-mail: skor@lfhk.cuni.cz

Psychiatrická ambulance
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou, 51601

Lékaři v médiích aneb stojí výroky kolegů za pozornost, souhlas či polemiku? MUDr. David Skorunka, Ph.D.