Boj je součást našeho každodenního života. Dostáváme se do bojů v partnerském vztahu, ve vztazích na pracovišti nebo s klienty v terapii. Pokud začneme boj studovat, naučíme se hodně o sobě i o druhých. Trénink bojového umění se tak stává laboratoří lidské zkušenosti. V rámci tréninku se střetáváme se svým strachem a agresí, bolestí, schopností adekvátně reagovat na ohrožující situaci. Každý pohyb se stává vyjádřením nás samých. Každá zkušenost tak rozšiřuje náš repertoár reakcí a to především pro zátěžové situace, komunikační přestřelky či fyzickou sebeobranu.

Kung-fu je pojem, který označuje čínské bojové umění. Přeloženo znamená kung-fu mistrovství dosažené vytrvalým úsilím. Kung-fu v sobě zahrnuje mnoho aspektů od praktických pohybových technik po filozofické principy, které studenty vedou k hlubšímu porozumění, jak zacházet se silou a vlastní myslí.

Věnuji se tréninku Lok Yiu Wing Chun Kung Fu od roku 1998. Působím jako vedoucí Denního stacionáře Sananim, což je ambulantní psychoterapeutické zařízení poskytující léčbu drogově závislým. V roce 2014 jsem zde začal s klienty pravidelně cvičit kung-fu. Program Kung-Fu Terapie se stal součástí stacionáře a klienti jednou týdně cvičí samostatné cviky i bojové techniky. Klienti se učí skrze cvičení vnímat hranice, rozpoznávat své pocity v těle, zvyšovat hlas, vybíjet vztek do boxovacího pytle, prosazovat se a bránit sami sebe.

Ve workshopu bych rád představil několik cvičení, které využívám v rámci Kung-Fu Terapie ve stacionáři. První se naučíme základní postoj, který vede k pocitu uzemnění a stability. Následně zkusíme přímý úder a cvičení, které pomáhá vést ke kontaktu se svou silou. Poté zažijeme cvičení ve dvojicích, které bude simulovat nátlak a schopnost nátlaku čelit a odvrátit ho. Ukážeme si několik sebeobranných technik, které bude možno zkusit v tréninkovém boji. Dále přijde na řadu bouchání úderů do lapy. Mít možnost zasáhnout svým úderem lapu nebo boxovací pytel, přináší zkušenost vlastní síly, uvolnění a odreagování vzteku. V neposlední řadě budeme experimentovat s použitím hlasu a trénovat schopnost zastrašit ostatní. Konec věnujeme integraci zkušeností pro využití v každodenním životě a společné diskusi.

Kung-fu workshop- jak cvičení kung-fu napomáhá v terapii a osobním růstu, Mgr. Marek Šmejkal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *