Přednáška se zabývá shodou i rozdílem psychoterapeutického přístupu mezi převážně psychickými poruchami a psychosomatickými onemocněními. Postoj v léčbě psychosomatických chorob, ale i vůbec tělesných onemocnění je charakterizován emocionální podporou a povzbuzováním, vírou v uzdravení za účelem posílení imunitních sebeúzdravných sil. K tomu budou uvedeny příklady. S tím souvisí i další specifita psychosomatického přístupu, totiž poradenství a edukace ohledně vedení zdravého stylu života a svépomoci, což má vést i k menší závislosti na lékařích a lécích (což nemoc chronifikuje). S tím souvisí i důraz na vlastní vůli něco změnit. Tématu funkce vůle se psychoterapie často vyhýbala ve prospěch účinnosti náhledu či korektivní zkušenosti.

Ke specifitě psychosomatického přístupu, doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *