(„Potřeby členů terapeutického procesu u rodin se zdravotně znevýhodněným dítětem“)

Přijměte pozvání na workshop, který je zaměřen na možnosti spolupráce s rodinou dítěte se zdravotním znevýhodněním. K setkání, diskuzi různých profesních odborností a „rozvíření“ tématu péče o rodinu – tedy péči nejen o dítě v rodině při poskytování nejen rehabilitační péče.

Cílem workshopu je:

  • rozšíření pohledu na toto mnohdy opomíjené téma práce pomáhajících profesí
  • pohled na tuto problematiku očima různých profesí (a rodičů)
  • dotknutí se psychosomatického kontextu tohoto tématu

Zde jsou uvedeny příklady oblastí, kterým se ve workshopu můžeme věnovat:

  • rodiče jako členové týmu
  • podpora rodiny, rodičů a jejich kompetencí v péči o jejich dítě
  • sourozenci dětí se zdravotním znevýhodněním
  • potřeby dětí, rodičů (rodin) a terapeutů
  • cesty k motivaci dětí, rodičů i terapeutů k pokračování v práci – neustrnutí
  • obtížné momenty (nejen) v komunikaci a interakci
  • jednoduché nápady pro rodiče v rámci péče o sebe sama
Kdo, co, jak a kdy potřebuje? Mgr. Veronika Vítová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *