Psychoterapie u klientů s tělesnými symptomy, které nemají medicínské vysvětlení, snižuje míru symptomů jen mírně až středně, a ani ostatní léčebné postupy nejsou účinnější. Při snaze zlepšovat péči o lidi s těmito potížemi můžeme jít dvěma směry: Můžeme hledat mechanismy, jimiž lze ovlivnit závažnost somatických symptomů výrazněji, anebo můžeme poskytnout úlevu alespoň v jiných oblastech jejich života. Tento příspěvek se věnuje druhé možnosti, tedy změnám, které lidé s medicínsky nevysvětlenými symptomy považují za přínosné. Představíme výsledky výzkumu, jehož cílem bylo porozumět změnám zažívaným klienty po absolvování stacionární léčby, jejíž hlavní součástí byla skupinová psychoterapie, na několika klinikách v České republice. Tematická analýza rozhovorů se 30 klienty odhalila řadu změn, například v pohledu klientů na somatické symptomy a ve způsobu dosahování jejich potřeb. Důležitým tématem bylo zhoršování symptomů na začátku a po skončení léčby. Zjištění budou diskutována v kontextu současných výzkumných poznatků o zkušenostech a potřebách klientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy.

Jaké změny prožívají klienti s psychosomatickými potížemi po absolvování skupinové psychoterapie? Lucia Polakovská, Michal Čevelíček, Jan Roubal, Tomáš Řiháček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *