Jaké klinické strategie používají psychoterapeuti při práci s klienty, kteří mají medicínsky nevysvětlitelné tělesné obtíže? Tematická analýza individuálních rozhovorů s 31 terapeuty ukázala, že proces psychoterapie lze rozdělit na tři fáze, jejichž úkolem je postupně: 1. přivést klienta k terapii, 2. ovlivnit dopad symptomů na klientův život a 3.posílit klientovy zisky z terapie a jeho otevřenost pro další léčbu. Jako klíčem pro úspěšnou léčbu se jeví responzivita terapeuta ke klientově připravenosti pro léčbu, kterou lze vnímat jako dovednost “svedení klienta k terapii”. Kromě fází terapeutického procesu, které terapeuti sdíleli, je možné také identifikovat jejich osobní terapeutický přístup. Ten zachycuje terapeutovo přesvědčení o zdravém fungování, které se klientovi snaží předat.

Jak svést klienta s psychosomatickými potížemi k psychoterapii? Roman Hytych, Jan Roubal, Michal Čevelíček, Tomáš Řiháček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *